Moták lužní – rok 2021 v okrese Jičín

Foto: M. Kožuško

Motáci lužní (Circus pygargus) jsou dravci otevřené kulturní krajiny a ke svému hnízdění si často vybírají zemědělské plodiny. Proto přímá ochrana jeho hnízd před likvidací zemědělskou technikou je zcela klíčovým předpokladem k zajištění dlouhodobé prosperity tohoto druhu. V České republice hnízdil moták lužní dříve vzácně, ale v posledních letech došlo k nárůstu jeho početnosti a právě přímá ochrana hnízd má na tom významný podíl. Zatímco v letech 2001–2003 u nás hnízdilo jen 80–120 párů, v roce 2016 to už bylo zhruba 250 párů. A jaká byla sezóna 2021 pro motáky lužní na Jičínsku?

Rok 2021 začal ve znamení dlouhé zimy a následný nástup jara byl velmi pozvolný. Přílet motáků lužních na Jičínsko to ovšem nijak nezměnilo. První aktivita – lovící samec, byla dokonce zaznamenána již 10. dubna. Hlavní přílet na tradiční lokality byl již ve standardním období – začátkem května. Na dvou lokalitách byla zaznamenána aktivita více párů, dalo se tedy předpokládat založení semikolonií, což se na jedné z lokalit skutečně stalo – 6 hnízdících párů (nejvyšší zaznamenaných počet motáků lužních v semikolonii v rámci okresu JC). Loni bohužel motáci zakládali hnízda na některých lokalitách i v technickém obilí, které pro svoji výšku v době snůšek bylo velmi lákavé. Tato hnízda byla ale již na konci května vysečena. Pro motáky se tak jednalo o ekologickou past. Pouze u jednoho z takto vysečených párů se podařilo prokazatelně podruhé úspěšně zahnízdit a vyvést mláďata.

Již odrostlejší mláďata motáka lužního na hnízdě na Jičínsku v roce 2021. Foto: M. Kožuško

V rámci okresu také hnízdily některé páry na úplně nových lokalitách. Rok 2021 byl také ve znamení menší potravní nabídky, je možné, že i kvůli tomu některé monitorované páry vůbec nehnízdili.
V průběhu června se začalo se zabezpečením jednotlivých hnízd pod taktovkou spolku TYTO, který se na Jičínsku zabývá ochranou motáků již několik let. Přestože početnost nebyla vysoká jako v roce 2020 (blíže ZDE), celkový počet hnízdících motáků lužních v okrese Jičín je pro rok 2021 nakonec krásných 18 párů.

Martin Kožuško

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation