Radarová stanice na ostrově Madeira ohrožuje endemické buřňáky

20090310a

Po několika letech nejistoty a nečinnosti započala portugalská vláda definitivně výstavbu vojenské radarové stanice na vrcholu hory Pico de Areeiro, jednoho z nejpopulárnějších turistických cílů na ostrově a také jediné hnízdní lokality buřňáka madeirského (Pterodroma madeira), vzácného a endemického mořského druhu.

Hora Pico de Areeiro je součástí území NATURA 2000 a jako významnému ptačímu území (SPA) jí náleží daný stupeň ochrany dle evropské legislativy.

 Jedná se o jediné známé místo rozmnožování celosvětově ohroženého druhu, buřňáka, jehož celková populace se odhaduje na pouhých 65-80 párů, což z něj činí vůbec nejvzácnějšího mořského ptáka Evropy.

Už od roku 2000 se staví portugalská společnost pro studium ptactva (SPEA, www.spea.pt) proti plánům na výstavbu radarové stanice, nejen z důvodu ohrožení hnízdišť buřňáka, ale také proto, že celé území je rovněž významnou lokalitou vzácné vysokohorské flóry. Vzhledem k tomu, že výstavba a provoz radarové stanice budou mít velmi pravděpodobně negativní dopad na populaci buřňáka,  žádala SPEA opakovaně o přehodnocení záměru výstavby a o respektování právních předpisů EU na ochranu  přírody.

Bohužel, žádný z uplatněných argumentů nezviklal rozhodnutí, ať již portugalských nebo místních úřadů, neboť ty považují výstavbu radarové stanice za otázku národní bezpečnosti.

Vlastní výstavba radaru započala v listopadu loňského roku. Turistická chata na vrcholku hory, která až dosud sloužila jako poslední zastávka pro turisty a odkud bylo možné pozorovat krajinu, jež je domovem buřňáků, byla odstraněna tak, aby byl vytvořen prostor pro stanici. Protože výstavba musí být realizována za podmínek stanovených studií EIA, které obsahují například pozastavení prací v průběhu hnízdní sezóny buřňáků, tj. od března do října, kontrolují pravidelně členové SPEA dodržování těchto podmínek. V případě zjištění porušení podmínek jsou schopni okamžitě kontaktovat portugalské ministerstvo obrany, pod nějž výstavba radaru spadá, případně univerzitu ve městě Aveiro, která vytvářela studii EIA a zodpovídá za monitoring projektu. Prostřednictvím SPEA sleduje dodržování podmínek i organizace Birdlife International, zejména proto, že by vlivem výstavby mohlo dojít ke zvýšení pravděpodobnosti vyhynutí vzácných buřňáků.   

z materiálů birdlife.org. volně přeložil Milan Janoušek

20100310b

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation