Labutě v r. 2008

Kroužkování labutí velkých (Cygnus olor) v Hradci Králové a v Pardubicích v lednu 2008 – začátek tříletého společného projektu Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

   Ve dnech 23. – 27. ledna 2008 se účastnila sedmičlenná skupina z Południowowielkopolskiej Grupy OTOP na pozvání Východočeské pobočky ČSO první akce společného projektu „Výzkum labutě velké v Hradci Králové a v Pardubicích”.

  Výsledky první akce projektu – leden 2008
Na zimovištích v Hradci Králové i v Pardubicích se zdržovalo 40 labutí (celkem 80 v obou městech), z toho pouze dva ptáci (2,5 %) měli již kroužky – oba na Bajkale v Pardubicích. Oba kroužky byly české N. muzeum Praha. Jeden z těchto ptáků má zajímavou historii zpětných hlášení – byl odečítaný každou (kromě jediné) zimu svého života, přitom na Bajkale se zdržoval v průběhu posledních tří zim:

N. muzeum Praha LB 2070
27. 7. 2003 jako pull., Prostřední Lhota (PB), M. Jelínek
kontrolovaná na zimovištích:
2. 1. – 20. 2. 2004 Vltava Praha (5 odečtů)
25. 1. 2006 Pardubice, vodní nádrž Bajkal (S. Vránová)
7. 2. 2007 Pardubice, vodní nádrž Bajkal (S. Vránová)
17. 12. 2007 Pardubice, vodní nádrž Bajkal (S. Vránová)
24. 1. a 26. 1. 2008 Pardubice, vodní nádrž Bajkal (P. T. Dolata, S. Vránová)
30. 1. 2008 Pardubice, vodní nádrž Bajkal (S. Vránová)

N. muzeum Praha L 995
28.12. 2003 jako samec +1r., Kolín (KO), p. Mácha
kontrolovaná:
26. + 30. 1. 2008 Pardubice, vodní nádrž Bajkal (J. Bartuzi, P. T. Dolata, F. Bárta, S. Vránová)
6. 8. 2008 Pardubice, „Čičák” (S. Vránová)
Tento kroužek je bohužel založen”vzhůru nohama” a navíc je rozevřený. Pták byl velmi plachý a nepodařilo se ho chytit. Číslo se podařilo odečíst teprve po dlouhých pokusech a na základě fotografií.

Chytání
   Většinu ptáků jsme na Labi i na Bajkale chytali do rukou poté, co jsme je přilákali chlebem. V posledních dnech, kdy již všechny méně bázlivé a dopředu se deroucí labutě byly okroužkované, bylo chytání o mnoho obtížnější. Proto jsme čtyři chytili do velké smyčky na dlouhé šňůře, která umožňuje chytání i těch ptáků, kteří se přiblíží pouze na několik metrů a není možné je chytat rukou. Žádný pták v průběhu kroužkování nebyl nijak zraněn. Naopak, 25. ledna jsme dvěma dospělým labutím po odchycení vymotali rybářské vlasce: jedna měla několikanásobně omotanou nohu vlascem s háčkem, druhá měla vlasec spolknutý a zaříznutý do obou krajů zobáku, takže se jí silně zařezával do krku.

Kroužkování
   Dohromady jsme okroužkovali 50 labutí velkých, z toho 27 na Labi v Hradci Králové a 23 na Bajkale v Pardubicích. Nejúspěšnější byly první dny chytání: 17 labutí 23. ledna v Hradci Králové a 19 ptáků 24. ledna v Pardubicích. v dalších dnech na břeh vylézaly především labutě, okroužkované našimi kroužky (z čehož je vidět, že chytání pro ně neznamená nijak velký stres) a bylo těžké chytat nové. Další výsledky proto byly již horší: 7 ex. 25. ledna v Hradci Králové, 4 ex. 26. ledna v Pardubicích a poslední 3 ptáci 27. ledna v Hradci.
   Ptáci dostávali kroužky Národní Muzeum Praha LB 5951 – LB 6000.
Všem odchyceným ptákům bylo určeno pohlaví podle vzhledu kloaky – dohromady bylo 26 samců a 24 samic. Pokud jde o věk, byly labutě zařazeny do jedné ze 4 kategorií: 2k,+2k, 3k nebo +3k. Všem byly brány tyto míry: celková délka hlavy, délka chodidla s prstem (bez drápu), délka 4. letky, délka ramennní kosti, šířka hrbolu nad zobákem a váha. Podle vzhledu byl hrbol zařazen do jedné z pěti kategorií a barva zobáku do jedné z devíti kategorií. Všechny míry z metodických důvodů měřil stejný člověk (autor příspěvku). Vážení na elektronické váze prováděli Dawid Niedbała i Jurek Bartuzi, kteří dohromady nazvedali 427,5 kg labutí váhy! Nejtěžší ptáci (samci) vážili v Hradci Králové Králové 11,3, 10,9 a 10,6 kg, v Pardubicích dva po 10,6 kg. Nejlehčí labuť (samice ve 2. roku života) v Pardubicích na Bajkale vážila pouze 5,6 kg, ale byla výjimečná svou živostí – kladla velký odpor při chytání, což znamená, že byla ve výborné kondici.

Mutace immutabilis
   V Hradci Králové byli na 40 labutí velkých zjištěni 3 jedinci mutace immutabilis (to je 7,5 %) a v Pardubicích rovněž na 40 labutí 6 jedinců immutabilis (15 %). Z celkem 80 labutí náleželo 9 do této mutace (11,2 %). Podařilo se nám okroužkovat 5 jedinců mutace immutabilis – 3 v Hradci králové a 2 v Pardubicích.

Poděkování:
Ze strany VČP ČSO akci zajišťovala Světlana Vránová a účastnili se jí František Bárta, Jan Bartoníček, Karel Bejček, Tomáš Bělka, David Číp, Tomáš i Jana Divišovi, Radek Hampl, Miloslav Hromádko, Jan Jetenský, Petr Kafka, Václav Koza, Vladimír Lemberk, Eva Škrabalová, Ivan Tláskal, Jakub Vrána, Vojtěch Vrána a Jiří Zajíc.
Polskou výpravu vedl Paweł T. Dolata a účastníky byli: Janina Bartuzi, Jerzy Bartuzi, Robert Hybsz, Natalia Kantecka, Jolanta Małecka a Dawid Niedbała.
Všem účastníkům akce srdečně děkuji za pomoc – bez vás by se to nepodařilo!
Děkuji i všem dalším, díky nimž máme z Pardubic i z Hradce mnoho krásných zážitků. Patří k nim především Bohuslav Mocek a Miroslav Mikát, kteří nám ukázali část entomologických sbírek Muzea východních Čech, David Číp, který nás provedl po záchranné stanici, kterou vede, Jiří Česák, u něhož jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o kroužkování havranů, Karel Bejček, který nám dělal skvělého průvodce po Hradci Králové a Eva Škrabalová, Honza Jetenský, Radek Hampl a Světlana Vránová, kteří byli našimi průvodci po památkách, pernících a nočním životě Pardubic (pozdravujeme pub „Bushman” a hospodu „U Josefa”.
Kromě toho děkujeme za spolupráci: Kroužkovací stanici NM za povolení k zimnímu kroužkování labutí v obou městech, Ing. Lukášovi Řádkovi, vedoucímu AOPK ČR, stř. Pardubice za umožnění účasti pracovníků pardubického střediska AOPK ČR v akci, Vladimíru Lemberkovi z Východočeského muzea za uspořádání Večera polské přírody a pozvání polské skupiny do muzea. Kolegům Františkovi Bártovi, Jiřímu Zajícovi a Radkovi Hamplovi děkuji poskytnutí zajímavých starších odečtů kroužkovaných labutí. Pekárně „Kurzawska i Kosiewicz” z Ostrowa Wielkopolskiego děkujeme za hojné zaopatření chlebem, okresnímu a městskému úřadu v Ostrově Wielkopolském a sekretariátu OTOP děkujeme za propagační materiály, které se naším prostřednictvím dostaly k českým kolegům.
Děkujeme také za množství materiálů a publikací, které jsme dostali od českých institucí a kolegů a které jsme dále předali členům PwG OTOP v Polsku. Jelikož je určitě hodně věcí, které ještě o zimování labutí ve východních Čechách nevím, prosím o každé upozornění a doplnění (např. odkazy na literaturu).

   Korespondenci v angličtině (nebo polštině) je možné směrovat na mou adresu – p.dolata@op.pl a v češtině na adresu Světlany Vránové sve.crow.crow@volny.cz .

Paweł T. Dolata, PwG OTOP, p.dolata@op.pl
překlad a úprava: Světlana Vránová, VČP ČSO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation