Obsah rubriky: Nezařazené

Pozvánka na přednášku o čápech:

Vánoční vycházka za koroptvemi

Zemědělci z Lázní Bělohradu chtěli aplikovat jed na hraboše v hnízdní době

Čápi využívají pole a louky ke sběru potravy v průběhu celé hnízdní doby i po jejím skončení. Foto L. Kadava

Krajský úřad Královéhradeckého kraje nepovolil zemědělské společnosti  ZEPO BĚLOHRAD a.s aplikaci rodenticidu Stutox II do nor na všech pozemcích, které  tento podnik obhospodařuje. Rozhodnutí vydal odbor životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje 23. 11. 2022 s tím, že použití jakéhokoliv rodenticidu má v období, kdy je populace hrabošů extrémně zvětšená, na její početnost minimální vliv.

Celý článek →

Pozvánka na podzimní členskou schůzi

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční podzimní členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 10. prosince 2022 v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Konkrétně se sejdeme v přízemí budovy č. p. 2 na hlavním nádvoří.

PROGRAM SCHŮZE:

Zahájení – 9:00

1. Zprávy z pobočky a vystoupení zástupce ČSO

2. Krátké ornitologické příspěvky (Tomáš Diviš, Martin Fejfar)

Přestávka

Tematická část: Na hranice regionu

Mokřadním rájem – Týnecké mokřiny (Lukáš Kadava)

Rožďalovické rybníky (Vladimír Šoltys)

Třicet tři let odchytů na Žehuňském rybníku (Lubor Urbánek)

Cestopis

Ptáci jihovýchodního Kazachstánu (Jiří Zajíc)

Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.

Vychází nová kniha: Příručka k pozorování ptáků

Líbí se vám ptáci? Chtěli byste je poznat? Jak na to? To jsou základní otázky, začínáte-li pronikat do tajemství a fascinace ptačími křídly, ať je vám deset nebo padesát. Odpověď vám může přinést nová publikace Příručka k pozorování ptáků.

Obecně vzato, terénních určovacích klíčů a příruček není nikdy dost. Vtěsnat sice tak rozsáhlou oblast, jakou je poznávání ptáků v přírodě do jediné knihy je takříkajíc nemožné, nicméně prakticky všechny základní vodící linky k důkladnějšímu poznání ptáků v knize dozajista naleznete. Nicméně knihu nelze považovat pouze za klíč – vždyť polovinu jejího obsahu tvoří „příprava“, jíž je míněn skutečně komplexní návod, jak být teoreticky i prakticky vybaven před cestou do terénu a pouze necelou polovinu „průvodce určováním obtížných druhů“, kdy se již v terénu pohybujete a řešíte praktická úskalí při správném určení druhů.

Celý článek →

Tradiční Loučení s ptáky

Zveme Vás s Agenturou ochrany přírody a krajiny 28. 10. 2022 do Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník na tradiční Loučení s ptáky.
Na Polákově poloostrově u Musílkovy pozorovatelny pro Vás budou připraveny stativové dalekohledy k pozorování ptáků, kteří v hejnech loví drobné ryby, jež unikly rybářským sítím a zůstávají jako snadná kořist na dně vypuštěného rybníka. Pozorování zpestří odborný výklad zoologů, kteří rádi odpoví na Vaše dotazy. V rákosí budou natažené nárazové sítě k odchytu a kroužkování drobného ptactva. Na louce se mohou děti účastnit drobných doprovodných programů se zaměřením na přírodu.
Odkaz na lokality s programem https://mapy.cz/s/hotefomuro

Festival ptactva na Josefovských loukách

Vycházka k Libáňským rybníkům

Po stopách chřástala polního na Králickém Sněžníku

Foto: Jan Johanides

Rép rép rép“ ozývá se z nedaleké louky. Kdo mě to v noci vzbudil ze spaní tou řehtačkou? To vás svým zvláštním monotónním voláním lákají na večerní procházku chřástali polní. Pojďme společně vyrazit za noční přírodou horského masivu Králického Sněžníku a zjistit, kolik takových rušitelů nočního klidu napočítáme.

Celý článek →

Pozvánka na VVT 2022: Českotřebovsko

Letošní ročník Víkendového výzkumného tábora proběhne 28. a 29. 5. 2022 v krásné krajině železničního ráje. Okolí České Třebové nabízí řadu zajímavých a neprozkoumaných míst, které jistě přinesou spoustu cenných pozorování. Navíc se, vedle objevování avifauny neprobádaných lokalit, zaměříme také na jeden konkrétní druh. Půjde o lejska malého. Tento drobný pěvec v regionu hnízdí v přírodní rezervaci Psí kuchyně a naším cílem bude zjistit velikost jeho místní populace.

• Ubytování: SŠ technická a dopravní G. Habrmanna
• 300 Kč/noc

Případní zájemci o účast pište na mail kuba.vrana@email.cz.
Těšíme se na viděnou!