Jak se daří lejskovi bělokrkému v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky?

Lejsek bělokrký u své dutiny v doubravě u rybníka Voborníček

Lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), přes jeho výrazné kontrastní zbarvení spíše uslyšíme, než uvidíme. V zeleni listů stromů je překvapivě nenápadný. O hnědavých samičkách ani nemluvě. Lejsek bělokrký dává přednost starším listnatým a smíšeným lesům, nalezneme jej v lužních lesích, dubových, smíšených bukových a borových porostech, v parcích, v sadech a na hrázích rybníků se starými doupnými stromy, především v nížinách.

V roce 2022 jsem se zaměřil na zjištění aktuálního stavu těchto pěvců v Ptačí oblasti (PO) Rožďalovické rybníky. Sčítání probíhalo na 5 transektech na vybraných lesních lokalitách v PO Rožďalovické rybníky. Monitoring probíhal bodovým transektem dle Metodiky monitoringu druhů přílohy I směrnice o ptácích – lejsek bělokrký (blíže viz Horal & Havlíček 2018). Celkem bylo stanoveno 85 bodů (na každém transektu 17 bodů). Hnízda nebyla aktivně vyhledávána.

Hnízdní prostředí lejska bělokrkého. Hráz u rybníka Pařízek.

V hnízdní sezóně 2022 bylo v PO zjištěno celkem 43 hnízdních okrsků (kat. B4, tedy dvojím záznamem na témže místě). Alespoň jeden pozitivní záznam byl zjištěn na celkem 69 bodech (tj. 81%). Vzhledem k faktu, že většina samostatných pozitivních záznamů byla zjištěna při druhé kontrole v polovině května, je možné, že kontrola v poslední dekádě dubna ještě nezaznamenává později přilétnuvší samce. Při první kontrole bylo sečteno celkem 83 zpívajících samců (plus 3 zpívající samci mimo bodové traknsekty), při druhé kontrole bylo sečteno celkem 105 zpívajících samců (plus 9 zpívajících samců mimo bodové transekty). Hnízdění bylo prokázáno na dvou lokalitách (Bučický mlýn, okolí ryb. Voborníček). Na většině bodů se zjištěným výskytem lejska bělokrkého se pohybovala početnost od 1 do 5 zpívajících samců. Lejsci bělokrcí byli převážně jednotlivě, avšak relativně rovnoměrně zjišťováni v listnatých lesích, nejvyšší hustota zpívajících samců byla zjištěna v dubových porostech (např. okolí ryb. Voborníček, les jižně od Bučického ryb.).

Hnízdní prostředí lejska bělokrkého u Bučického mlýna.

Současné rozšíření lejska bělokrkého v PO je nejvyšší jak do počtu teritorií, tak do počtu obsazených lokalit. Dle předchozího mapování v letech 2008 – 2010, které uvádí 50 – 70 párů pro Ptačí oblast Rožďalovické rybníky, se jedná o výrazný nárůst početnosti. Jeho početnost v PO odhaduji na min. 100 párů. K přesnější početnosti by byla vhodná ještě třetí kontrola, která však již z časových důvodů nebyla uskutečněna.

Rovněž jeho počty v posledních 30 letech v České republice sice mírně narůstají, ale ohrožen nadále zůstává především rozsáhlou těžbou starých porostů a likvidací starých alejí. Úbytek vhodných hnízdních biotopů, což je primární zdroj ohrožení tohoto druhu, lze částečně kompenzovat vyvěšováním budek. To je i případ v PO Rožďalovické rybníky, kde populace lejska bělokrkého je nejvyšší v okolí rybníčka Voborníček, kde jsou vyvěšeny vhodné budky.

V úvodu jsem psal, že lejska bělokrkého spíše uslyšíme, než uvidíme. Jeho hlas je typický, snadno zapamatovatelný. Zpříjemněte si jarní vycházku do listnatých lesů s lejsky bělokrkými:

 

Text a foto: Lukáš Kadava

Lejsek bělokrký v doubravě nedaleko rybníka Voborníček.

Zdroj: Horal D. & Havlíček J. 2018: Metodika monitoringu druhů přílohy I směrnice o ptácích – lejsek bělokrký. AOPK, Praha

Xeno Canto: Ireneusz Oleksik

3 Thoughts on “Jak se daří lejskovi bělokrkému v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky?

  1. Penelope on 30.6.2023 at 17:38 píše:

    Thanks for the material, it opened my eyes to many things. https://jan70et.theideasblog.com/625594/https-aviator-jogo-net-br

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation