Obsah rubriky: Nezařazené

Vychází nová kniha: Příručka k pozorování ptáků

Líbí se vám ptáci? Chtěli byste je poznat? Jak na to? To jsou základní otázky, začínáte-li pronikat do tajemství a fascinace ptačími křídly, ať je vám deset nebo padesát. Odpověď vám může přinést nová publikace Příručka k pozorování ptáků.

Obecně vzato, terénních určovacích klíčů a příruček není nikdy dost. Vtěsnat sice tak rozsáhlou oblast, jakou je poznávání ptáků v přírodě do jediné knihy je takříkajíc nemožné, nicméně prakticky všechny základní vodící linky k důkladnějšímu poznání ptáků v knize dozajista naleznete. Nicméně knihu nelze považovat pouze za klíč – vždyť polovinu jejího obsahu tvoří „příprava“, jíž je míněn skutečně komplexní návod, jak být teoreticky i prakticky vybaven před cestou do terénu a pouze necelou polovinu „průvodce určováním obtížných druhů“, kdy se již v terénu pohybujete a řešíte praktická úskalí při správném určení druhů.

Celý článek →

Tradiční Loučení s ptáky

Zveme Vás s Agenturou ochrany přírody a krajiny 28. 10. 2022 do Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník na tradiční Loučení s ptáky.
Na Polákově poloostrově u Musílkovy pozorovatelny pro Vás budou připraveny stativové dalekohledy k pozorování ptáků, kteří v hejnech loví drobné ryby, jež unikly rybářským sítím a zůstávají jako snadná kořist na dně vypuštěného rybníka. Pozorování zpestří odborný výklad zoologů, kteří rádi odpoví na Vaše dotazy. V rákosí budou natažené nárazové sítě k odchytu a kroužkování drobného ptactva. Na louce se mohou děti účastnit drobných doprovodných programů se zaměřením na přírodu.
Odkaz na lokality s programem https://mapy.cz/s/hotefomuro

Festival ptactva na Josefovských loukách

Vycházka k Libáňským rybníkům

Po stopách chřástala polního na Králickém Sněžníku

Foto: Jan Johanides

Rép rép rép“ ozývá se z nedaleké louky. Kdo mě to v noci vzbudil ze spaní tou řehtačkou? To vás svým zvláštním monotónním voláním lákají na večerní procházku chřástali polní. Pojďme společně vyrazit za noční přírodou horského masivu Králického Sněžníku a zjistit, kolik takových rušitelů nočního klidu napočítáme.

Celý článek →

Pozvánka na VVT 2022: Českotřebovsko

Letošní ročník Víkendového výzkumného tábora proběhne 28. a 29. 5. 2022 v krásné krajině železničního ráje. Okolí České Třebové nabízí řadu zajímavých a neprozkoumaných míst, které jistě přinesou spoustu cenných pozorování. Navíc se, vedle objevování avifauny neprobádaných lokalit, zaměříme také na jeden konkrétní druh. Půjde o lejska malého. Tento drobný pěvec v regionu hnízdí v přírodní rezervaci Psí kuchyně a naším cílem bude zjistit velikost jeho místní populace.

• Ubytování: SŠ technická a dopravní G. Habrmanna
• 300 Kč/noc

Případní zájemci o účast pište na mail kuba.vrana@email.cz.
Těšíme se na viděnou!

Pozvánka na Kurz praktické ornitologie na Orlickém Záhoří

Pozvánka na jarní členskou schůzi VČPČSO

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční jarní členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 19. března 2022 v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Konkrétně se sejdeme v přízemí budovy č. p. 2 na hlavním nádvoří.

 PROGRAM SCHŮZE:

Zahájení9:00

  1. Zprávy z pobočky
  • Aktuální dění
  • Hospodaření pobočky
  • Pozvánka na VVT 2022 Českotřebovsko
  • Vystoupení zástupce ČSO

Přestávka

Pták roku 2022 – dudek chocholatý

  • Báječná léta s dudky (Lukáš Viktora)
  • Ochrana dudka chocholatého na jižní Moravě (Petr Suvorov)
  • Zapojte se do mapování hnízdního rozšíření dudka chocholatého ve Východních Čechách (Libor Praus)
  1. Cestopis
  • Hokkaido (Vladimír Šoltys)

Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.

Foto: Wikipedia Commons

Pozvánka na brigádu na Rozkoš

Dne 9.4.2022 se uskuteční na  Rozkoši brigáda, zaměřená na úklid břehů přehrady od nepořádku, který zde zanechali nepořádní návštěvníci, nebo který na tato místa zanesla voda. Stejně jako v předchozích letech bude součástí této tradiční akce občerstvení u ohýnku a samozřejmě i pozorování ptactva.  Na brigádě bude možno zakoupit i nový Panurus a některé další pobočkové tiskoviny. Svoji účast nahlaste nejpozději do 7.4.2022, aby občerstvení mohla být zajištěno v dostatečné míře. Přihlášky zasílejte na e-mail pobočky: vcpcso@centrum.cz. Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí a nezapomeňte ani na pracovní rukavice a voděodolnou obuv, nejlépe holínky a pozorovací techniku.

Sejdeme se v 8,00 hod. na parkovišti v obci Šeřeč – viz mapka.

Za organizátory Jaroslav Vaněk