Ornitologické zajímavosti Svitavska roku 2022.

Dvě mláďata bukáčka malého (Ixobrychus minutus), Lánský rybník, Svitavy.

Nejvíce ornitologicky hodnotnějších pozorování z roku 2022 pochází tradičně z ploch zdejších rybníků. Z vodních druhů upoutali ptáci brodiví. V průběhu většiny hnízdního období se jak na svitavském Lánském rybníku, tak na Novém rybníku u Opatova, pohyboval v rákosinách bukač velký (Botaurus stellaris). Obě lokality od předchozího roku řadíme mezi hnízdní prostředí příbuzného bukáčka malého (Ixobrychus minutus), který si hnízda staví rovněž v rákosových porostech. Mezi zajímavé záznamy ze skupiny vrubozobých vodních druhů ptáků patří měsíční výskyt v červnu a červenci samce poláka malého (Aythya nyroca) na svitavském Horním rybníku nebo již opakovaná úspěšná vyhnízdění párů husy velké (Anser anser) na rybníku Hvězda u Opatova.

Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia), Dolní rybník, Svitavy.

Na Lánském rybníku se mimořádně podařilo vyvést svá mláďata hned šesti párům potápky roháče (Podiceps cristatus). Skupinu potápek velmi dobře reprezentovalo pozorování dvou potápek žlutorohých (Podiceps auritus), které se začátkem listopadu na svém tahu zastavily na hladině svitavského Horního rybníka. V květnu se hned čtyři potápky rudokrké (Podiceps grisegena) vyskytovaly na rybníku Hvězda. Potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malá (Gavia stellata) se v minulém roce v tahovém podzimním období daly zastihnout především na rybnících u Opatova. Jarní měsíce duben a květen prostor nad hladinou rybníků zdobilo poletování a lov potravy různých druhů rybáků. Na Horním rybníku to byli dva rybáci velkozobí (Hydroprogne caspia), nad rybníkem Hvězda opravdové hemžení přibližně 200 rybáků černých (Chlidonias niger) nebo zdejší pozorování třech rybáků bahenních (Chlidonias hybrida) a čtyř rybáků bělokřídlých (Chlidonias leucopterus). Ze zajímavějších druhů vodních chřástalů byli vidět chřástal kropenatý (Porzana porzana) a chřástal malý (Porzana parva), oba na malém rybníčku Hvězdička u Opatova.

Orel křiklavý (Clanga pomarina), Hradec nad Svitavou.

I někteří dravci jsou zaznamenáváni v prostoru rybníků, kde se na jarním průtahu podařilo sledovat dokonce šest majestátných orlovců říčních (Pandion haliaetus) na rybníku Hvězda. V čase končícího léta a začátku podzimu se v polích dala zastihnout i menší hejna luňáků červených (Milvus milvus), motáků pochopů (Circus aeruginosus) a motáků lužních (Circus pygargus). U Vendolí a Hradce nad Svitavou jsme v tomto období dokumentovali pohyb stále poměrně vzácného orla křiklavého (Clanga pomarina). Zajímavé údaje se podařilo zjistit také u sokolovitých dravců. Na konci léta to byla poštolka rudonohá (Falco vespertinus) a sokol stěhovavý (Falco peregrinus) u Vendolí. Všichni dravci na polích hledají potravu, která se jim při pracích nabízí především pro jejich pozdější putováním do zimovišť.

Slavík modráček (Luscinia svecica), Lánský rybník, Svitavy.

Poměrně raritní byl také jarní odchyt dudka chocholatého (Upupa epops) v rámci pravidelné odchytové kroužkovací akce na Lánském rybníku. Kvalitu zdejší lokality dokazují sledování i větších hejn (80-150 jedinců) strnadů lučních (Emberiza calandra) od podzimu do jara. A také to, že rybník je jedinou vodní plochou v našem regionu, kde hnízdí i několik párů pěvce slavíka modráčka (Luscinia svecica).

 

 

Text a foto: Jiří Mach

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation