Panurus 26 / 2017

Kadava L.: Avifauna Třesického rybníka v letech 2007–2016.

Vaněk J.: VVT „Skutečsko 2016“.

Kadava L.: Hnízdila volavka bílá (Ardea alba) v roce 2017 na Královéhradecku?

Šoltys V.: Historicky první zahnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky na Jičínsku.

Zemánek M.: Zahnízdění strakapouda velkého (Dendrocopos major) v hnízdní budce.

Zemánek M.: Smíšená snůška rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) a špačka obecného (Sturnus vulgaris).

Vrána J. & Novák L.: První potvrzené hnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na Svitavsku.

Jasso L.: Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) zastižen v Podkrkonoší.

Lemberk V.: RNDr. Jan Sklenář osmdesátiletý.

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti.

Kadava L. & Vrána J.: Ornitologická pozorování.