VVT – Výzkumný a vzdělávací tábor

Skupinovy snimek ucastniku z nedelni vychazky v okoli Kohoutova vvt 2012 Foto - Martin Fejfar.

Skupinový snímek účastníků nedělní exkurse v okolí Kohoutova – VVT 2012. Foto – Martin Fejfar.

Idea víkendových výzkumných táborů (VVT) vznikla v první polovině 90. let minulého století. Originální nápad spojit programové cíle členské exkurze a regionálního výzkumu hnízdní ornitofauny se poměrně brzy ukázal být šťastným a dnes už můžeme směle hovořit o dobré a zavedené tradici v životě Východočeské pobočky ČSO. Místa konání VVT jsou volena s ohledem na stav ornitologické probádanosti (resp. neprobádanosti) jednotlivých částí východních Čech tak, jak je její aktuální míra organizátorům VVT známa. V konkrétních případech jsme umístění a program VVT konzultovali se správami CHKO, nebo i jinými pracovišti ochrany přírody v návaznosti na jejich program, potřeby a cíle. Postupně a zcela spontánně se VVT staly také jakousi školou terénní ornitologie, ve které studují v oborech determinačních a metodických ornitologové začínající a ti ostatní se užitečně doškolují. Nelze opominout, že při volbě místa konání bývá silně akcentováno i hledisko přírodních estetických hodnot krajiny. V zemi ze všech zemí na Zemi nejpůvabnější není však úkolu snazšího a milejšího.

  VVT je tradiční akcí pořádanou každoročně již od roku 1993, kdy proběhl tzv. nultý ročník VVT v masívu Králického Sněžníku. Výsledky většiny ročníků VVT byly různými formami publikovány. Zpočátku vycházely příslušné zprávy ve všeobecně zaměřeném Zpravodaji VČP ČSO a vedle zmínek o zjištěných druzích ptáků se věnovaly i popisu společenské části VVT. Výjimečně se reference o akci objevily i v jiných obdobných periodicích (Ptačí svět). Posléze se však popis VVT stále více soustřeďoval na samotné výsledky a od konce devadesátých let minulého století se přesunul do ornitologického časopisu Panurus. Jak se postupně systematizoval sběr základních dat v rámci VVT a jak se zvyšovala úroveň jejich literárního zpracování, začaly být zjištěné údaje využívány orgány ochrany přírody. V současné době dostává VVT nový význam i jako pomocná příležitost pro sběr dat pro nově připravovaný Atlas hnízdního rozšíření ptáků (2014 – 2016).

Nultý VVT 1993: Králický Sněžník

1. VVT 1994: Javoří hory

2. VVT 1995: Okolí Kopidlna

3. VVT 1996: Železné hory

4. VVT 1997: Dolní Pometují

5. VVT 1998: Vraní hory

6. VVT 1999: Polabí – okolí Semína

7. VVT 2000: Českotřebovsko

8. VVT 2001: Jestřebí hory

9. VVT 2002: Krkonošské podhůří

10. VVT 2003: Poloučení

11. VVT 2004: CHKO Žďárské vrchy, CHKO Železné hory

12. VVT 2005: Západní Podkrkonoší

13. VVT 2006: Údolí Křetínky, Poličsko

14. VVT 2007 : Králicko 2007, Králický Sněžník

15. VVT 2008: Podkrkonošská nížina, Novobydžovsko

16. VVT 2009: Podél Opatovického kanálu

17. VVT 2010: Hradecké lesy

18. VVT 2011: Broumovsko

19. VVT 2012: Les Království a přírodní park Hrádeček

20: VVT 2013: Významné ornitologické lokality okresu Náchod

21. VVT 2014: Podorličí

22. VVT 2015: Jičínsko, atlasové mapování v kvadrátu 5558

23. VVT 2016 Skutečsko, atlasové mapování v kvadrátu 6161

VVT_1997_Dolni_pometuji

VVT 1997 Dolní Pometují

VVT_1999_okoli_Semina

VVT 1999 okolí Semína

VVT_2009

VVT 2009 podél Opatovického kanálu

VVT_2013_b

VVT 2013 VOL Náchodska

VVT_2013_a

VVT 2013 VOL Náchodska

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *