Labutě

„Labutě 2008 – 2010″

je tříletý společný projekt Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. V rámci něho jsou kroužkovány labutě velké (Cygnus olor) na zimovištích v Hradci Králové a v Pardubicích.

Cíle projektu „Labutě 2008 – 2010″
Cílem společného projektu je pomocí kroužkování a následného odečítání kroužků možné na následující otázky:

I.1. Do jaké míry jsou labutě v Pardubicích a Hradci připoutány k těmto zimovištím?
Jaké procento se jich sem vrátí v následujících zimách nebo do jaké míry se přemístí na jiná místa?

I.1a) Souvisí návrat na stejné zimoviště s věkem ptáků?
To vyžaduje pravidelné kontroly a odečty na obou zimovištích v následných zimách. Odečítání kovových kroužků není snadné, proto velmi prosím všechny místní ornitology a pozorovatele ptáků, aby kontrolovali a odečítali kroužky, i kdyby to bylo náhodně. Každé odečtení kroužku je cenné!

I.2. Existuje výměna ptáků mezi těmito dvěma a dalšími zimovišti?
I. 2a) v průběhu jedné zimy?
I. 2b) v průběhu následujících zim?
Vyžaduje to pravidelné kontroly a odečítání na obou zimovištích v následujících zimách. I zde je důležitý co největší počet odečtů, velmi o ně prosím!

I.3. Jaký je v zimujících populacích labutí podíl mutace immutabilis?
Mláďata této mutace se líhnou bílá, dospělí ptáci mají světle růžovou barvu nohou i chodidel.

I.4. Zimují na obou zimovištích ptáci z místních populací?
Většinou nedaleké přelety labutí mezi hnízdišti, pelichaništi a zimovišti byly popsané jak v jižních Čechách, tak v Polsku a bylo zjištěno, že maximální délka přeletů v průměru nepřesahuje 100 km.

I. 4a) Tvoří ptáci z těchto zimovišť pozdější nehnízdící hejna, zdržující např. na vodní nádrži Bajkal?
To opět vyžaduje kontroly a odečty v zimě okroužkovaných labutí v okolí obou zimovišť v hnízdním období, zejména na vodní nádrži Bajkal. Velmi přínosné by bylo kroužkování mláďat a jejich rodičů v okolí Hradce Králové a Pardubic v následujících hnízdních sezónách. I v této oblasti vyzýváme ke spolupráci všechny terénní ornitology z východních Čech a okolí, aby sledovali labutě ve hnízdním období a odečítali kroužky.

Výsledky

V rámci česko-polského projektu „Labutě“ bylo v letech 2008 – 2010 označeno celkem 286 labutí velkých (Cygnus olor), z toho 150 ptáků dostalo také žluté odečítací kroužky. Jako u každého výzkumu, výsledky se dostavují postupně a čím víc jich přibývá, tím to začíná být zajímavější. A ejhle, ukazuje se, že labutě nejsou zas tak nudní a nezajímaví ptáci, jak se zdá! Je pravda, že u většiny z nich se s ničím mimořádným nesetkáváme – vracejí se na své zimoviště rok co rok, pohybují se na vzdálenosti do přibližně sta kilometrů a nepřinášejí žádná překvapení.

Jsou mezi nimi ale i čestné výjimky, které evidentně baví cestování na dlouhé vzdálenosti a kterým je Česká republika malá. Celkem máme již od 22 „našich“ ptáků zástihy ze zahraničí, a to celkem z pěti zemí: 10x Polsko, 8x Rakousko, 3x Německo, 2x Slovensko, 1x Itálie.

V Polsku jsou „naše“ labutě nejčastěji pozorovány hned za hranicemi – v Kudove Zdroji, Lewinie Klodskim nebo v Kamienniej Gorze, to znamená většinou 40 – 80 km od místa kroužkování. Jedna naše labuť, kroužkovaná na Labi v Hradci Králové, se ale vydala až k Baltskému moři a byla odečtena na poloostrově Hel, 530 km od místa kroužkování. Jedná se o teprve 3. nález v Čechách okroužkované labutě na severu Polska!

Pozorování našich labutí z Rakouska pochází především z různých míst Vídně, většinou 150 – 200 km od místa kroužkování. Ale dvě letěly jinam: jedna, okroužkovaná v Zámrsku, byla zastižena u Lince (240 km od místa kroužkování) a jedna z Opatovce dokonce až u Štýrskeho Hradce (340 km od místa kroužkování).

Z Německa máme hlášení tří ptáků ze dvou míst. Dvě labutě, okroužkované na Labi v Hradci Králové byly zastiženy nedaleko Žitavy, jen asi 110 km od místa kroužkování. Třetí, kroužkovaná u Náchoda, ale zaletěla až na sever do Dolního Saska, do města Russen, skoro 580 km od místa kroužkování! (MOURKOVÁ 2008)

Bratislavské hlášení se týká labutě z Opatova, která byla později pozorována ve Vídni, takže v tomto případě se jedná jen o mezipřistání 250 km daleko od místa kroužkování. Druhé slovenské hlášení přišlo z Nových Zámků – tam byla zastižena labuť, kroužkovaná na Labi v Hradci Králové (340 km od místa kroužkování).

Labuť, která byla zastižena v italské Gorizii, je vůbec zajímavá. Okroužkována byla v srpnu 2009 na přehradě Rozkoš. Následně se tři zimy po sobě zdržovala necelých 20 km odtud v polské Kudowie Zdroji, v hnízdní době byla pozorována v Malé Čermné, také jen asi 13 km od místa kroužkování. Tedy typická „nudná labuť“. Nedávno jsme ovšem dostali překvapivou zprávu. Pták, který ještě v prosinci 2010 seděl v Kudowie Zdroji a nikam se nehýbal, byl najednou 1. března 2011 pozorován v Itálii, 530 km od místa kroužkování! Toto pozorování je zajímavé nejen tím, že ukazuje, že i zdánlivě trvale se v místě držící jedinci mohou dělat dlouhé přelety. Zajímavé je i to, že je to zřejmě teprve třetí nález v Čechách okroužkované labutě v Itálii! (MOURKOVÁ 2008)

Do sbírky našich zajímavých pozorování patří také „Chorvatka“, labuť, která byla v únoru 2008 okroužkována a označena žlutým krčním límcem u Záhřebu v Chorvatsku. Za osm dní od označení se objevila v Polsku v Kudowie Zdroji (520 km od místa kroužkování). Od října 2008 pak byla opakovaně pozorována na nejrůznějších místech východních Čech (Choceň, Hradec Králové, Pardubice, Kosičky). Veškerá pozorování jsou ale z období zimování. Kde se záhadná „Chorvatka“ s nápadným krčním límcem zdržuje ve hnízdním období, netuší ani její kroužkovatel, s nímž jsme se kvůli získání informací spojili.

Kroužkování, zejména pak odečítací kroužky, nám pomohlo odhalit některá nečekaná překvapení. Mnohá jiná tajemství si ale labutě zatím nechávají pro sebe. Kdy a zda vůbec budou odhalena, závisí ve velké míře na naší píli. Je totiž skoro ostudou, ze ačkoliv labutí projekt je společným projektem VČP ČSO a polské PwG OTOP, ze strany členů pobočky je o něj zájem minimální. Nejvýrazněji se to odráží na tom, že bohužel nemáme téměř vůbec žádné informace o místech, na nichž naše labutě hnízdí.

Výzva:

Zimní sezóna dává příležitost k poměrně snadnému sledování zimujících labutí. Sledujte labutě, všímejte si kroužků, posílejte hlášení. I vaše pozorování může přispět k nějakým dalším zajímavým zjištěním! Svá pozorování můžete posílat na adresu pobočky nebo přímo koordinátorce Světlaně Vránové (sve.crow.crow@seznam.cz.).

 

Poděkování na závěr:

Vyjadřuji velké veřejné díky těm několika kolegům, kteří v projektu pracují. Zejména děkuji Joskovi Vránovi, který pečlivě vede tabulku se všemi odečty labutí. Bez Josky bych tuto část rozhodně nezvládala! A děkuji také Karlovi Bejčkovi a Honzovi Svěcenému za pravidelné odečítání zimujících labutí v Hradci Králové. Děkuji i všem, kdo posílají hlášení občas – je vás hodně.

Světlana Vránová (s částečným využitím textu Pawla Dolaty ze strany http://www.pwg.otop.org.pl/)

Literatura:

Mourková J., 2008: Labut’ velká Cygnus olor. In: Cepák J., Klvaňa P., Formánek J., Horák D., Schröpfer L., Jelínek M., Škopek J., Zárybnický J. (red.): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Aventinum, Praha.

Další články o labutích z projektu:

 Labutě 2012 – sčítání zimujících labutí ve východních Čechách

Ony ty labutě vůbec nejsou tak nudné, jak by se zdálo…!

Skončilo kroužkování v rámci projektu „Labutě 2008-2010“

Akce Labutě 2009/2 skončila úspěchem

První výsledek projektu Labutě 2008

Labutě v r. 2008

Akce Labutě 2008 začala

Akce Labutě 2008 skončila

Dosavadní poznatky z kroužkovaní labutí velkých v roce 2009 na Svitavsku

Proběhla akce

Zimní kroužkování labutí 2010

Labutí léto – srpnové kroužkování labutí

Letní kroužkování labutí 2009

Akce

Zimní kroužkování labutí 2009

Archív labutích novinek

Labutí novinky

Zimní kroužkování labutí 2008

Rekordy labutí z východočeského projektu + „Chorvatka“

 místo kroužkování  kroužkovatel  místo zástihu  vzdálenost
 ryb. Špinka, Zábrodi T. Diviš  Russen, Niedersachsen, GE  574 km
 ř. Labe, Hradec Králové S. Vránová  Jurata, Helský poloostrov, PL  530 km
př. Rozkoš, Česká Skalice T. Diviš  Isola della Cona,Staranzano, Gorizia, IT  530 km
 lake Jarun, Zagreb, CR L. Jurinovic  Park Zdrojowy, Kudowa Zdroj, PL  520 km
 ř. Labe, Hradec Králové F. Bárta  Sturovo, Nové Zámky, SK  345 km
 Černý ryb., Opatovec S. Vránová  Gralla, Steiermark (u Štýr. Hradce)  AU  340 km
 Mušlový ryb., Opatov S. Vránová  Bratislava, SK  250 km
 Zámrsk, obecní ryb. S. Vránová  Linec, AU  240 km

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *