Významné ornitologické lokality

Cílem tohoto projektu Východočeské pobočky ČSO je vytvořit a postupně doplňovat či upravovat seznam významných ornitologických lokalit (VOL) na území Královehradeckého a Pardubického kraje za účelem zlepšení jejich stavu pro volně žijící druhy ptáků. „Registrace“ každé vybrané lokality spočívá v zjištění základních popisných údajů (název, typ lokality – rybník, močál, slepé říční rameno nebo přehrada, výměra v parcelách podle katastru, příslušnost k obci s rozšířenou působností, vlastník, případně uživatel nebo nájemce), dále v základní avifaunistické inventarizaci tam, kde aktuální data scházejí a v popisu stávajících nebo potencionálních zátěží lokality. Mozným prostředkem, jak lze dosáhnout zlepšení, je přihláška pobočky ke správním řízením na celou lokalitu, ale hlavně navázání živého a korektního kontaktu s vlastníkem, uživatelem nebo nájemcem lokality za účelem zajištění šetrného hospodaření na dotčené VOL, to vše na základě trvalého monitoringu lokality.

V první fázi se zaměřujeme zejména na vodní a mokřadní lokality mimo síť ZCHÚ, které na sebe vážou značný počet zvláště chráněných druhů ptáků. Postupně nebo podle sil souběžně chceme do databáze zařadit i lokality lesního, stepního aj. charakteru. Nalevo od tohoto textu může každý zájemce najít aktuálni seznam VOL, kterými se VČP zaobírá, po rozkliknutí každého názvu pak lze získat další údaje. Tento seznam je určen nejen pro informaci, ale předevsší proto, aby se každý mohl zapojit, protože bez pomoci terénních ornitologů v regionech nelze výše deklarovaný cíl naplnit. Vítány jsou jak podněty na doplnění seznamu VOL, tak i zapojení se do jejich konkrétní ochrany a monitoringu. Hlásit se je možno na e-mailove adrese pobočky (vcpcso(@)centrum.cz).

Za výbor VČP Tomáš Diviš a Martin Fejfar

seznam registrovaných Významných ornitologických lokalit:

Bohumilečský a Újezdský rybník
Areál hřebčína Kladruby nad Labem
Opočenské rybníky
Pískovna Štít
Vodní nádrž Rozkoš
Řeka Novohradka
Rybník Lodrant
Rybník Tuří
Rybníky u Červeného Kostelce
Třesický rybník

Rybník Závěšťák u Královy Lhoty

Černíkovický rybník

Mokřad Rzy

Nový rybník u Opatova

Rybník Hvězda u Opatova

Dolní rybník ve Svitavách

Lánský rybník ve Svitavách

Rybník Velký Košíř

2 Thoughts on “Významné ornitologické lokality

 1. Klement on 29.6.2015 at 6:53 píše:

  Dobrý den,
  mám prosbu, kamarád mi přinesl domů poraněného Dlaska tlustozobého, má poraněné křídlo, nelítá.
  Nemám vůbec ponětí jak dál postupovat, je to krásný pták, nerad bych aby mi zemřel. Prosím o jakoukoliv dobrou radu kam se mám obrátit. Dal jsem ho do voliery s andulkami, žere, skáče po větvích.

  děkuji s úctou
  Klement Libor
  Horní Beřkovice 41185
  mob.723549623

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *