Panurus 29/2020

Růžička M.: Změny v druhovém zastoupení a početnosti vybraných ptačích skupin v letech 2010–2020 v NPR Bohdanečský rybník.

Šifta J.: Hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) na Mladoboleslavsku v letech 1984–2004.

Krejčík J. & Bergmann P.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních a východních Čechách v sezonách 2017/18, 2018/19 a 2019/20.

Vaněk J.: Výsledky výzkumného víkendového tábora „Vodní nádrž Rozkoš 2019“.

Jasso L.: Nocoviště špačka obecného (Sturnus vulgaris) na rybníku Zrcadlo v letech 2000–2009 a 2015–2020 .

Mach J.: První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v okrese Svitavy.

Mach J.: Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Moravskotřebovsku v roce 2020.

Hellinger R.: První historicky doložené hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Chrudimsku.

Kavka M.: Hnízdění husy velké (Anser anser) na Kutnohorsku.

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti.

Kadava L.: Recenze knih: Diviš T. 2017: Ptáci Náchodska I. – dravci a Diviš T. 2019: Ptáci Náchodska II. – hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci.

Kadava L.: Ornitologická pozorování 2019.