Rybník Tuří

Rybník Tuří

K.ú. Bohuslavice nad Metují a Slavětín nad Metují, výměra cca 33 ha
Ochranářský status: regionální biocentrum, významný krajinný prvek

Popis

Pásy rákosu a orobinců na celém pobřeží s výjimkou východního pobřeží a břehů chobotu nad hrází. Na západním pobřeží a v jižních zátokách jsou tyto porosty rozsáhlejší a dosahuji zde v pásech podél břehu šířek cca 40-80 m. Na severu a západě vstupuje dřevinný litorál do polí a luk jednotlivci,  skupinami  nebo pásy listnáčů, hlavně topoly, vrbami, bezy a trnkami, na celém jihozápadním a východním pobřeží do přilehlých smíšených lesních porostů více nebo méně vyvinutým lesním listnatým ekotonem.

Využití – intenzivní chov tržní ryby, hlavně kapra. Výlov v intervalu 2 let. Běžné myslivecké hospodaření. Zcela absentují jakékoliv formy rekreačního nebo sportovního využití.

Ptačí společenstva

 1. a) hnízdní

kriticky ohrožené – bukáček malý, jeřáb popelavý (hlasy toku na 2 místech v roce 2011), luňák červený (hnízdění v roce 1992)

silně ohrožené –  holub doupňák, chřástal vodní (1 – 3 páry), krahujec obecný (1 par nepravidelně), křepelka polní (až 3 páry), rákosník velký (až 5 párů), včelojed lesní (1 pár nepravidelně), žluva hajní (3 – 5 párů)

ohrožené – bramborníček hnědý (1 – 3 páry), cvrčilka slavíkova, jestřáb lesní (1 pár nepravidelně), kopřivka obecná (nepravidelně), koroptev polní, krkavec velký (1 pár nepravidelně), lejsek šedý (3 – 5 párů), moták pochop (4 – 5 párů), moudivláček lužní (1 – 2 páry nepravidelně), potápka černokrká (malá kolonie v 90. letech), potápka malá (1-2 páry), potápka roháč (1 – 2 páry), slavík obecný, ťuhýk obecný (3 – 4 páry).

Ostatní druhy: např. husa velká (hnízdí 1-2 páry), racek chechtavý (kolonie v řádu desítek párů v 90. letech), žluna šedá (příloha I. EU).

b) transmigranti a zatoulanci

Rybník je dosti významnou tahovou zastávkou vodních a na vodu vázaných druhů, za jistých okolností může být velmi dobrou potravní základnou i pro protahující bahňáky.

kriticky ohrožené –  břehouš černoocasý, bukač velký, koliha velká, kolpík bílý, morčák velký, orel mořský, orlovec říční, ostralka štíhlá, poštolka rudonohá, rybák černý, vodouš rudonohý, volavka červená

silně ohrožené –  bekasina otavní, bělořit šedý, čáp černý, čírka modrá, drozd cvrčala, dudek chocholatý, hohol severní, konipas luční, kvakoš noční, ledňáček říční, lžičák pestrý, moták lužní, ostříž lesní, pisík obecný, potápka rudokrká, rybák obecný, skřivan lesní, sýkořice vousatá, vodouš kropenatý, volavka bílá, zrzohlávka rudozobá

ohrožené – brkoslav severní, břehule říční, čáp bílý, čírka obecná, kormorán velký, rorýs obecný, sluka lesní, vlaštovka obecná

Ostatní druhy: berneška velká, husa běločelá, husa polní, husice liščí, husice rezavá,  hvízdák euroasijský, ibis hnědý, jespák bojovný (příloha I. EU), jespák obecný, jespák křivozobý, jespák šedý, koliha malá, kulík bledý, linduška luční, lyskonoh úzkozobý, polák velký, polák chocholačka, racek bělohlavý, rybák bahenní, slučka malá, ťuhýk šedý, vodouš bahenní, vodouš tmavý, vodouš šedý aj.

Jiné ZCH druhy

Lilie zlatohlávek, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý a prstnatce (Dactylorhyza sp.). Rybník je významný rozmnožováním obojživelníků – kuňka ohnivá, skokani (Rana sp.), ropuchy (Bufo sp) aj.

Ochranářská rizika

Největším současným rizikem je téměř už pravidelný nízký stav vody v hnízdním období, kdy jsou rákosiny zčásti nebo zcela na suchu. Rybník má totiž jen velmi slabý staly přítok a je z větší části závislý na srážkových úhrnech. Deficit je dlouhodobě stabilizován i obročním vypouštěním rybníka. Lokalita je na velmi klidném místě a je proto využívána jako úkryt a potravní základna významnými predátory, zejména prasetem divokým, které prokazatelně likviduje například i obsah hnízd motáka pochopa. Antropogenními původci rušení jsou jednak rybářští pytláci a odstřel a plašení „škodné“ v době hnízdění. Rizika další zátěže spočívají v nárůstu přítokového deficitu, intenzifikací chovu a ochrany ryb a v mysliveckém hospodaření. Rybník patří k lokalitám s významnou predací ryb kormoránem velkým a velké riziko pro hnízdící druhy představuje opakování jeho dlouhodobého odstřelu nebo plašení střelbou v hnízdním období.

 

Kontaktní osoba: Tomáš Diviš, tomas.divis(at)email.cz 

3 Thoughts on “Rybník Tuří

 1. Tereza on 9.9.2018 at 20:03 píše:

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak aktuální jsou informace, (např. rok výzkumu/sledování), jestli se to nějak mění, nebo zde hnízdí pořád stejní jedinci. Stejné by mě zajímalo i u přehrady Rozkoš a Dolním Pometují (http://www.vcpcso.cz/ptaci-uzemi/prehrada-rozkos/ , http://www.vcpcso.cz/dolni-pometuji/ ). Byla bych moc vděčná za odpověď. Předem děkuji.

  • Lukáš Kadava on 15.9.2018 at 10:07 píše:

   Hezký den, samozřejmě početnost ptáků se meziročně mění. v průběhu let mohou některé druhy vymizet, naopak jiné přibudou. Jak moc je aktuální situace na všech lokalitách, které zmiňujete, nevím, to je otázka spíše na místní ornitology, pravdou je, že např. z tak významné lokality, jakou je Rozkoš, ucelená publikovaná práce chybí, resp. poslední je z 80. let minulého století. Ohledně Dolního Pometují – letos by měla vyjít v Sylvii práce mapující výsledky sledování ptáků na Josefovských loukách. Z rybníka Tuří patrně žádná práce neexistuje…. Krásný den. Lukáš Kadava

 2. Přeji všem, kdo se na tuto stránku dostali, hezký den. Nejsem ornitolog, ale rád se pohybuji kolem rybníků, fotím je a píši o nich jako o obdivuhodném díle lidských rukou a důvtipu. Na Tuřím jsem koncem roku 2000 náhodou potkal mně neznámého člověka, který fotí ptáky. A jako fotografové jsme si popovídali. Ukázal mi na displeji foťáku, co zatím „ulovil“. Byla to sýkořice vousatá a ty obrázky byly opravdu skvělé.
  Nevím, jak se ten člověk jmenuje, ale to, co nafotil, je parádní. Klobouk dolů před lidmi, kteří mají rádi českou přírodu a dokumentují ji.
  LM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *