Články autora: Václav Koza

Exkurze Východočeské pobočky ČSO – přehrada Rozkoš

20091021a   Česká Skalice, Rozkoš – Exkurze na známou ornitologickou lokalitu v regionu, vodní nádrž Rozkoš u České Skalice, byla naplánována na 17.října 2009. Počet účastníků negativně ovlivnilo nepříznivé počasí a termínový souběh s další významnou celostátní akcí. Řada členů pobočky – kroužkovatelů vyrazila do Klatov na Kroužkovatelský aktiv.

   Nevlídné počasí minulého týdne se nakonec právě na sobotní dopoledne poněkud umoudřilo. Umožnilo tak pěti účastníkům exkurse (třem členům pobočky a předsedovi s doprovodem) navštívit nejzajímavější části nádrže – přechodně chráněnou plochu, tzv. Domovskou zátoku a dělící hráz vodního díla pod obcí Spyta.

   Pravidelné podzimní odpouštění vody z nádrže odhaluje velké plochy bahnitého dna a zvyšuje členitost břehové linie. Nádrž je v tomto stavu velmi atraktivní pro protahující vodní ptactvo.

   Počty vodních ptáků na přehradě jsou letos na podzim spíše nižší, obdobně jako na většině stojatých vod v oblasti. Přesto jsme na Rozkoši zastihli několik zajímavých druhů. K těm nejatraktivnějším patřili: kajka mořska (Somateria mollissima) – 1 dospělý samec, morčák velký (Mergus merganser) – 9 ex, břehouš rudý (Limosa lapponica) – 1 ex., jespák křivozobý (Calidris ferruginea) – 1 ex., jespák obecný (Calidris alpina), kulík bledý (Pluvialis squatarola) – 5 ex., kulík písečný (Charadrius hiaticula) – 4 ex., husa velká (Anser anser) – 14 ex., husa polní (A. fabalis) – 130 ex a husa běločelá (A. albifrons) – 4 ex., mladý rybák obecný x dlouhoocasý (Sterna hirundo x paradisaea) – 1 ex., racek bělohlavý (Larus cachinnans) – 20 ex., racek bouřní (Larus canus) – min. 5 ex. a jeřáb popelavý (Grus grus) – 17 ex.

   Vedle pozorování ptáků jsme v komorním prostředí hovořili o aktivní účasti Východočeské pobočky ČSO při jednáních o změně statutu ochrany Domovské zátoky a také o podpoře aktuálních projektů revitalizace nádrže..

Václav Koza

20091021b20091021c20091021d