Delta řeky Evros – severní Řecko, část 2

20112021a

Kolpík bílý, volavka bílá, volavka stříbřitá a volavka popelavá společně zimují v deltě řeky Evros. Foto – Eva Stets.

Řecko – V předchozím úvodním dílu vyprávění o deltě řeky Evros jsem napsala, že toto území patří mezi unikátní kouty Evropy. Dnes na doplnění dodávám, že řecká (největší) část má 18.800 ha, z nichž 9.200 ha zabírá území pod přísnou ochranou – národní park, chráněný od r. 1971 v rámci Ramsarské konvence.

20112021b

Pelikán kadeřavý a pelikán bílý patří mezi zvláště ohrožené druhy. Foto – Eva Stets.

Zvlášť v zimním období (ale i v iných ročních dobách) je každá návštěva území spojená se zajímavými pozorováními ptáků. V deltě řeky Evros bylo zjištěno 320 druhů ptáků, ze všech 422, vyskytujících se v Řecku. Lze zde pozorovat i vzácné druhy, jako je např. orel volavý (Aquila clanga), orel královský (Aquila heliaca) či orel mořský (Haliaetus albicilla), kteří v tomto území zimují, dále třeba husa malá (Anser erythropus) nebo berneška rudokrká (Branta ruficollis), které sem zaletují ze severu, a řada dalších.

V deltě řeky Evros bylo zaznamenáno 23 druhů ptáků, zařazených v Červeném seznamu Řecka a (Red Data List), mezi nimi je 12 druhů považovaných za zvláště ohrožené. Mezi těchto 12 patří např. pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus), pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus), kolpík bílý (Platalea leucorodia), husice rezavá (Tadorna ferruginea), kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) nebo racek černohlavý (Larus melanocephalus). Posledně jmenovaný druh měl v deltě Evrosu velmi úspěšnou hnízdní sezónu.

20112021c

Pelikán kadeřavý. Foto – Eva Stets

V zimě je v deltě Evrosu také možno ve velkých počtech pozorovat husy běločelé (Anser albifrons) a tři druhy labutí – velkou (Cygnus olor), zpěvnou (Cygnus cygnus) a malou (Cygnus columbianus). Labuť malá byla donedávna v Řecku považována za vzácnost, v posledních letech se ale objevuje v deltě Evrosu čím dál častěji. Značný je počet zimujících lysek černých (Fulica atra) i kachen mnoha druhů – např. čírka obecná (Anas crecca), kachna divoká (Anas platyrhynchos), hvídák eurasijský (Anas penelope), lžičák pestrý (Anas clypeata), ostralka štíhlá (Anas acuta) a další.

Z pozorování ornitologů vyplývá, že v oblasti delty řeky Evros zimuje více než 145 různých druhů ptáků, což svědčí o tom, že zdejší klima a prostředí jsou velmi vyhovující. Jen jako příklad uvedu, že při zimním sčítání ptáků v roce 2011 byly zjištěny vysoké počty takových ptáků, jako např. čírka obecná (20 504 ex.), lyska černá (16 106 ex.), husa běločelá (10 660 ex.), jespák obecný (Calidris alpina5 744 ex.) a pod. A o několik dní později (8. února 2011) byl zaznamenaný dosud rekordní počet husic rezavých – 1 980 jedinců.

20112021e

Hejno husic liščích. Foto – Eva Stets

Někteří zástupci protahujících druhů v deltě Evros také zimují, i když v menším množství. K takovým patří např. jespák písečný (Calidris alba), vodouš šedý (Tringa nebularia) nebo vodouš tmavý (Tringa erythropus). V zimě zde můžeme pozorovat také 12 druhů dravců a v období tahu tento počet ještě narůstá.

V průběhu celého roku je také možné v deltě řeky Evros pozorovat takové druhy, jako husice liščí (Tadorna tadorna), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) a kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), volavka popelavá (Ardea cinerea) a bílá (Egretta alba), moták pochop (Circus aeruginosus), káně lesní (Buteo buteo), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) a pro Řecko typický, i z mytologie známý ledňáček říční (Alcedo atthis) a mnoho dalších.

20112021d

Kolpíci bílí a volavka stříbřitá. Foto – Eva Stets.

Zajímavostí, kterou zde je možné při troše štěstí spatřit, jsou divoké koně. Místní obyvatelé tvrdí, že před dávnými lety byl na svobodu vypuštěn jeden pár, který se postupně rozmnožil do početného stáda. Dnes si již nikdo nepamatuje, kdy přesně to bylo a proč byli koně vypuštění, ale všichni vědí, že jsou to skutečně divoká zvířata, užívající si radostí svobodného života. Pohled na ně zůstane člověku navždy v paměti. Stejně jako v paměti zůstanou ptáci a možnost pozorovat jejich život, tah i odpočinek. Jsou to pokaždé nezapomenutelné pocity obdivu nad přírodou, někdy spojené i se vzrušením a dojetím – a to je někdy právě to, co člověk tolik potřebuje.

Eva Stets

20112021o

I běžné druhy se zde vyskytují v obrovských koncentracích. Foto – Eva Stets.

 

20112021n

V deltě Evrosu zimují i velká hejna labutí malých. Foto – Eva Stets

 

20112021k

Volavka bila. Foto – Eva Stets.

 

20112021j

Kormorán malý je zde běžným druhem. Foto – Eva Stets

 

20112021i

Tenkozobci opační se v deltě Evrosu vyskytují celoročně. Foto – Eva Stets.

 

20112021h

Mezi mnoha druhy bahňáků zde zimují i vodouši šedí. Foto – Eva Stets

 

20112021f

Husice liščí s vodouši tmavými. Foto – Eva Stets

 

20112021g

Jespáci obecní zimují v deltě Evrosu ve velikém možství. Foto – Eva Stets.

                                                                                                                                             

Literatura:

Athanasiadis A., Malkopoulos P. (brak daty wydania). Delta tou potamou Evrou. Evros Development Company, Trajanoupolis.
Makrigianni E. (brak daty wydania). Birds of the Evros Delta. Evros Development Company, Trianoupolis.
Stets E. 2005. Ochrona srodowiska – spotkanie w Feres. Woliera 11/2005 (33): 48.
Stets E. 2005a. Delta Evros. Woliera 12/2005 (34): 9-11.
Stets E. 2007. Delta rzeki Evros w Grecji – Unikalny zakatek ziemi. Poludniowowielkopolska Grupa OTOP, Podroze.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation