Delta řeky Evros – severní Řecko, část 3

20110319h

Jarní migrace břehoušů černoocasých (Limosa limosa). Foto – Eva Stets

V předešlých dílech seriálu o deltě řeky Evros jsem psala především o ptácích, které zde můžeme potkat v zimě (část 1 a část 2). Ale teď začíná jaro. Okolní krajina se mění, stromy a keře se začínají zelenat – je čas mluvit o jiných ptáích, o jejich tahu a o hnízdění…

V období jarního tahu se delta řeky Evros stává místem hostícím nespočítatelné množství ptáků, kteří zde nacházejí odpočinek a potravu na cestě do zemí severní Evropy a na Sibiř. Tehdy zde můžeme pozorovat mj. jespáka písečného (Calidris alba), jespáka malého (Calidris minuta), jespáka křivozobého (Calidris ferruginea), vodouše štíhlého, vodouše šedého (Tringa glareola) a také chřástala malého (Porzana parva), chřástala nejmenšího (Porzana pusilla) a další. V keřích pozorný pozorovatel spatří na jaře mnoho druhů pěvců, jako je např. slavík tmavý (Luscinia luscinia), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) a mnoho dalších.

20110319g

Podvečer v deltě řeky Evros. Foto – Eva Stets

 

Delta Evros – to ale není jen tah a místo zastávky ptáků, stěhujících se po světě. Není to ani jen místo kde přečkají zimu, aby se pak vrátili do rodné země. Je to také místo, kde vznikají páry a kde se ptáci rozmnožují. Hnízdí zde více než 80 druhů ptáků, mezi nimi třeba drop malý (Tetrax tetrax), drop velký (Otis tarda), pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) a pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus), ibis hnědý (Plegadis falcinellus), volavka bílá (Egretta alba), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), volavka popelavá (Ardea cinerea), kolpík bílý (Platalea leucorodia), ústřičník velký (Haematopus ostralegus), tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), ouhorlík stepní (Glareola pratincola) a také pro mnoho ornitologů evropská atrakce – čejka trnitá (Vanellus spinosus) a řada dalších.

20110319l

Deltou protahují velká hejna čápů bílých (Ciconia ciconia). Foto – Eva Stets.

Pelikáni, kormoráni malí i velcí (Phalacrocorax carbo a P. pygmaeus), kolpíci a kolonie různých racků, a od jara do podzimu vlhy (Merops apiaster), několik druhů ťuhýků (Lanius sp.) a také čápi bílí (Ciconia ciconia), čápi černí (Ciconia nigra) a samozřejmě mnoho dalších ptáků zde uvidí každý, kdo navštíví deltu Evros třeba i jen na pár hodin. Tiché svědectví života těch krásných tvorů zanechává v paměti nezapomenutelné chvíle získaných zkušeností a vzpomínek.

Delta řeky Evros – to jsou ptáci, a především ptáci. Jsou zde na každém kroku a skoro všude. Ale delta Evrosu je zajímavá i rostlinnou různorodostí, která čítá 350 druhů od listnatých stromů a keřů, po rostliny přímořské, bahenní, vodní a rákosiny. Ve východní čeásti delty převažuje tamaryšek (Tamarix smyrnensis), v oblasti polodladkých vod je to především kamyšník (Bolboschoenetum maritimi), kanály řeky porůstají vodní společenstva, v nichž převažuje rákos obecný (Phragmites australis) a v okolí slaných vod roste slanorožec evropský (Salicornia europea). V polovině dubna delta rozkvétá výše zmiňovaným tamaryškem, kosatci a vstavači bahenními (Orchis palustris).

20110319a

Jedna z atrakcí delty Evrosu – čejka trnitá. Foto – Eva stets.

V oblasti delty Evrosu bylo zjištěno 46 druhů ryb (jak sladkovodních, tak slanovodních), 21 druhů plazů, 7 čeledí obojživelníků, 40 druhů savců a nesčetné množství druhů hmyzu, z nějž nejhezčí jsou vždy vážky a motýli.

O deltě řeky Evros by bylo možné psát dlouho a z mnoha úhlů pohledu. Myslím, že každý, kdo toto místo pozná, vtiskne si na něj do mysli navždy milou vzpomínku, protože je to opravdu unikátní kout země.

Eva Stets

Další podrobné a přesné informace o deltě Evrosu (např. v případě plánované návštěvy a kvůli získání potřebné propustky) je možné získat na Evros Delta Vistor Centre (e.makrigianni@evros-delta.gr).

20110319m

Koplíci bílí (Platalea leucorodia) s volavkou stříbřitou (Egretta garzetta). Foto – Eva Stets.

 

20110319n

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus). Foto – Eva Stets

 

20110319k

Pelikáni kadeřaví (Pelecanus crispus) ve večerním slunci. Foto – Eva Stets.

 

20110319j

Odpočívající pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus) a tenkozobci opační (Recurvirostra avosetta). Foto – Eva Stets

 

20110319e

Bukáček malý (Ixobrychus minutus). Foto – Eva Stets

 

20110319f

Kolekci volavek v deltě Evrosu doplňují i bukač velký (Botaurus stellaris)… Foto – Eva Stets

 

20110319b

Volavka vlasatá (Ardea ralloides). Foto – Eva Stets

 

20110319i

Letící pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus) a jeden čáp černý (Ciconia nigra). Foto – Eva Stets


Literatura:

Athanasiadis A., Malkopoulos P. (brak daty wydania). Delta tou potamou Evrou. Evros Development Company, Trajanoupolis. 

Makrigianni E. (brak daty wydania). Birds of the Evros Delta. Evros Development Company, Trajanoupolis.
Stets E. 2005. Ochrona srodowiska – spotkanie w Feres. Woliera 11/2005 (33): 48.
Stets E. 2005a. Delta Evros. Woliera 12/2005 (34): 9-11.
Stets E. 2007. Delta rzeki Evros w Grecji – Unikalny zakatek ziemi. Poludniowowielkopolska Grupa OTOP, Podroze: http://www.pwg.otop.org.pl/podro5.php

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation