Panurus 23

PANURUS 23/2014

KAVKA M.: Zimování vodních ptáků na nádrži Želivka v průběhu zim 2008/2009–2013/2014. 1 – 24

ŘEPA P.: Změny v početnosti hnízdících vodních ptáků v rybniční oblasti Tachovské brázdy(západní Čechy). 25 – 56

KADAVA L. & FORMAN O.: Výskyt a hnízdění sýčka obecného (Athene noctua) na Novobydžovskua Chlumecku v letech 2010–2014. 57 – 68

ČESÁK J.: První výsledky barevného kroužkování zimujících havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic. 69 – 78

VANĚK J.: Druhý výskyt jespáka plavého (Tryngites subruficollis) v České republice. 79 -86

KADAVA L.: Racek velký (Larus ichthyaetus) podruhé ve východních Čechách. 87 – 92

VOLF V.: Odchyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v Orlických horách. 93 – 96

KADAVA L.: Neobvykle vysoká početnost skřivana lesního (Lullula arborea) během jarní migrace v roce 2013. 97 – 100

JASSO L.: Příspěvek k poznání potravy a intenzity krmení mláďat budníčka menšího (Phylloscopus collybita). 101 – 106

PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 107 – 114

KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornitologická pozorování. 115 – 151

Contents

KAVKA M.: Wintering of waterfowl on the Želivka water reservoir in winters 2008/2009–2013/2014. 1 – 24

ŘEPA P.: Changes in the abundance of breeding waterfowl on the fishponds in Tachovská brázda region (western Bohemia). 25 – 56

KADAVA L. & FORMAN O.: The occurrence and breeding of the Little Owl (Athene noctua) in Nový Bydžov and Chlumec nad Cidlinou regions in the period 2010–2014. 57 – 68

ČESÁK J.: Preliminary results of the Rook (Corvus frugilegus) colour-ringing project in Ráby u Pardubic. 69 – 78

VANĚK J.: The second record of the Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis) in the Czech Republic. 79 – 86

KADAVA L.: The second record of the Pallas´s Gull (Larus ichthyaetus) in Eastern Bohemia. 87 – 92

VOLF V.: A capture of the Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Orlické hory Mts. 93 – 96

KADAVA L.: An unusually high abundance of the Woodlark (Lullula arborea) during the 2013 spring migration . 97 – 100

JASSO L.: A contribution to the knowledge on the nestling food and the feeding frequency in the Chiffchaff (Phylloscopus collybita). 101 – 106

PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes. 107 – 114

KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornithological observations. 115 – 151

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *