Panurus 6

ČESÁK J.: Ptactvo Újezdského rybníka a jeho blízkého okolí – 1
BARTOŠ J.: Příspěvek k poznání hnízdní binomie t’uhýka obecného (Lanius collurio) na Ústeckoorlicku – 47
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Přezimování pěvušky modré (Prunella modularis) na Pardubicku – 56
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Výskyt brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na Bohdanečsku a průběh poslední invaze v•letech 1988/89 – 1991/92 – 59
BĚLKA T.: Šest mláďat na hnízdě čápa bílého (Ciconia ciconia) – 67
LEMBERK V.: Hnízdní výskyt hýla rudého (Carpodacus erythrinus Pall.) ve východních Čechách v letech 1993 – 1994 – 73
BÁRTA F.: Výsledky odchytu ptáků na rybníce Hluboký v okrese Chrudim v letech 1990 až 1994 – 83
HORÁČEK L.: Populační hustota datla černého (Dryocopus martius) v lesích východně od Hradce Králové – 91
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Úspěšný návrat husy velké (Anser anser) na rybníky Bohdanečska – 93
LEMBERK V.: Husa velká (Anser anser) hnízdí na Pardubicku – 97
POTŮČEK J.: Opětovné pozorování volavky bílé (Egreta alba) v okolí Bohdanečského rybníka (o. Pardubice) – 99
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Druhý zástih hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Bohdanečsku – 101
JANOUŠEK M.: Výskyt rybáka bělokřídlého (Chlidonias leucoptera Temm.) a rybáka bahenního (Chlidonias hybrida Pall.) na Svitavsku – 103
POLÁK M., JANOUŠEK M.: Neúspěšné zahnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) na Svitavsku – 105
REJL J.: Příspěvek k hnízdnímu rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v Orlických horách – 107
LEMBERK V.: Neobvyklé hnízdění střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) uvnitř lidské stavby – 109

Contents
ČESÁK J.: Birds of the Újezd lake and its neighbourhood – 1
BARTOŠ J. Contribution to nesting bionomie of red-becked shrike (Lanius collurio) in Ústí nad Orlicí district – 47
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Wintering of hedge sparrow (Prunella modularis) in the Pardubice region – 56
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Occurrence of waxwing (Bombycilla garrulus) near Bohdaneč (East Bohemia) and the course of the latest invasion in 1988/89 – 1991/92 – 59
BĚLKA T. Six young ones on a white stork (Ciconia ciconia) nest –  67
LEMBERK V.: Nesting of scarlet grosbeak (Carpodacus erythrinus Pall) in East Bohemia – 73
BÁRTA F.: Results of netting birds on the Hluboký fishpond near the Libáň village (East Bohemia,
Chrudim district) in 1990-94 – 83
HORÁČEK L.: Density of natality ofBlack Woodpecker (Dryocopus martius) in the forest east of Hradec Králové – 91
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Succeful comeback of greylag goose (Anser anser) to Bohdaneč fishponds – 93
LEMBERK V.: Greylag goose (Anser anser) is nesting in the Pardubice district – 97
POTŮČEK J.: Great white egret (Egretta alba): another watch near the Bohdaneč lake – 99
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Another catch of scarlet grosbeak (Carpodacus erythrinus) in the
Bohdaneč area – 101
JANOUŠEK M.: Occurence of White-winged Black Tern (Chlidonias leucoptera) and Whiskered
Tern (Chlidonias hybrida Pall) in Svitavy region – 103
POLÁK M.: Unsuccessful nesting of the Gray Heron (Ardea cinerea) in Svitavy region – 105
REJL J.: On dipper’s (Cinelus cinelus) nesting in Orlické mountains – 107
LEMBERK V.: Uncommon nesting of wren (Troglodytes troglodytes) inside on building – 109

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *