Ornitologické zajímavosti Svitavského regionu roku 2023.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), Horní rybník, Svitavy

Tradičně nejvíce zajímavých pozorování ptáků pochází z doby jarního tahu a z území našich největších rybníků ve Svitavách a v Opatově. Husa velká (Anser anser) u Opatova hnízdí v malém počtu párů již několik let, ale poprvé jsme byli svědky vodění mláďat jedním párem i v prostoru rybníků Dolní a Horní ve Svitavách, odkud však bohužel pár i s mladými nečekaně velmi rychle zmizel neznámo kam. Zde se na hladinách obou rybníků na jaře objevila například vzácnější kachna zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), ale především jsme zde vůbec poprvé v novodobé historii mohli jeden den v květnu sledovat severskou potápku žlutorohou (Podiceps auritus) ve svatebním šatě. V polích jižně od Svitav jsme v mokřině u Vendolského potoka napočítali na jaře 19 bekasin otavních (Gallinago gallinago) na tahu, na Lánském rybníku pozorovali chřástala kropenatého (Porzana porzana)  nebo až 18 vodoušů kropenatých (Tringa ochriopus) na rybničním dně a znovu i větší hejna strnadů lučních (Miliaria calandra). Nad Lačnovem se pak koncem dubna proletěl zde vzácný kolpík bílý (Platalea leucorodia). V měsících dubnu a květnu bylo co obdivovat i na rybnících Nový a Hvězda u Opatova. Vyskytoval se neobvykle chřástal malý (Porzana parva), zastavilo se na tahu deset potápek černokrkých (Podiceps nigricollis), nad hladinou rybníka Hvězda poletovalo na 130 rybáků černých (Chlidonias niger), po celou dobu hnízdění se z rákosiny Nového rybníka ozýval typickým hlasem bukač velký (Botaurus stellaris) a začátkem června v této lokalitě (stejně jako mimořádně u Lánského rybníka ve Svitavách) zpíval hýl rudý (Carpodacus erythrinus), který zimuje až v daleké Indii. Červen přinesl překvapení v podobě pobytu dvou vlh pestrých (Merops apiaster) v bývalém lomu na písek u Svitav, kde byly náznaky na obsazení hnízdní nory, ale na skutečné vyhnízdění si v naší oblasti musíme ještě počkat.

Vlha pestrá (Merops apiaster), lom u Svitav

Letní období je typické rozptylem mláďat do nových oblastí, při kterém se i u nás můžeme setkávat s méně obvyklými druhy ptáků. Tentokrát tomu tak bylo u teplomilného kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), jehož tři mláďata jsme pozorovali na svitavském Horním rybníku prakticky celý srpen. Koncem léta pokračoval čas rozletu mláďat výskytem poštolky rudonohé (Falco vespertinus), která nás takto navštěvuje z jihovýchodní Evropy už několik posledních let. I jí vyhovují v tu dobu nastalé polní práce, které ji usnadňují získávání potravy.

Potápka žlutorohá (Podiceps auritus), Horní rybník, Svitavy (1)

 

Podzim začal velmi nezvyklým pozorováním 28 vlh pestrých (Merops apiaster) v prostoru rybníka Hvězda, kde se také v září podařilo zdokumentovat pobyt severského bahňáka kameňáčka pestrého (Arenaria interpres). Šlo jistě o jednu z největších rarit celého kalendářního roku v naší oblasti. Koncem listopadu a počátkem prosince nás překvapilo     menší hejnko krásných sýkořic vousatých (Panurus biarmicus), které propátrávaly pobřežní rákosiny rybníka Horní ve Svitavách mimořádně ještě i 9. prosince. V začátku zimy jsme mohli přivítat po několika letech hosty asijské nebo evropské tajgy v podobě hejn brkoslavů severních (Bombycilla garrulus), kteří byli k vidění především ve Svitavách při hledání různých rostlinných bobulí.

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus), Dolní rybník, Svitavy

Strnad luční, Lánský rybník, Svitavy

 

Text a foto: Jiří Mach

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation