Proběhl VVT Malá Haná

Krajinou letošního VVT. Foto J. Mach

Ve dnech 12.- 14. května uspořádala Východočeská pobočka ČSO v oblasti tzv. Malé Hané na Jevíčsku již 24. ročník víkendového výzkumného tábora. Důvodem výběru této oblasti na samém jihovýchodním konci Pardubického kraje byla především neobsazenost kvadrátů letos končícího celostátního mapování hnízdního rozšíření ptáků. Stejně tak metodicky prováděných hodinovek v mapovacích čtvercích 6266, 6365 a 6366 bylo do letošního jara provedeno velmi málo.

Jdeme mapovat. V popředí zleva Aleš Regner, Martin Fejfar a Petr Kafka. Foto J. Mach

K účasti na VVT se sešlo 12 zájemců (Eva Červenková, Martin Fejfar, Ladislav Jasso, Petr Kafka, Jiří Mach, Karel Málek, Aleš Regner, Jiří Rohlena, Michal Staněk, Jaroslav Vaněk, Karel Tomeš a Alexandra Trublová). Dobré podmínky pro ubytování a stravu našli v penzionu a restauraci Trojan v Jaroměřicích u Jevíčka.

Účastníci VVT pohromadě. Foto J. Mach

Hned v pátek podvečer se podařilo zaznamenat při přeletu nad Jaroměřicemi vlhu pestrou (Merops apiaster) a při večerním průzkumu pak v jednom z opuštěných lomů výra velkého (Bubo bubo) a hlasy tří puštíků obecných (Strix aluco). Sobotní dopoledne se neslo ve znamení hodinovek v oblasti Vranové Lhoty, Biskupic, Jevíčka, Zadního Arnoštova, Nectavského údolí a údolí řeky Třebůvky u Pěčíkova a Petrůvky. Při nich jsme sledovali například hned několik včelojedů lesních (Pernis apivorus), krutihlavů obecných (Jynx torquilla), jestřába lesního (Accipiter gentilis), slavíka obecného (Luscinia megarhynochos), žluvu hajní (Oriolus oriolus), kulíka říčního (Charadrius dubius), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) nebo čápa černého (Ciconia ciconia). Odpoledním programem pak byla společná návštěva vodní plochy zvané biocentrum u Jevíčka, kde jsme se sice podivovali absenci vodního „hladinového“ ptactva, ale nakonec jsme viděli a slyšeli moudivláčky lužní (Remiz pendulinus), rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), motáka pochopa (Circus aeruginosus) nebo kukačku obecnou (Cuculus canorus). Následoval přesun do údolí řeky Třebůvky u Pečíkova, kde jsme kontrolovali stav v jedné z největších hnízdních kolonií volavek popelavých (Ardea cinerea) v kraji. Odhadujeme, že v letošním roce zde vyhnízdilo na 33 párů. Pěkné zážitky nám potom připravili na obloze dravci. Sledovali jsme v jednu chvíli střídavě kroužení dvou včelojedů lesních (Pernis apivorus) a dvou úspěšně lovících ostřížů lesních (Falco subbuteo). Nedělním programem byly znovu dopolední hodinovky, tentokrát ve Velkých Opatovicích, Radkově a u Slatiny. Výsledkem byl záznam například čírky obecné (Anas crecca), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) nebo  holuba doupňáka (Columba oenas).

Za VČPČSO se krom Petra Kafky zúčastnil i Jarda Vaněk (vlevo). Foto J. Mach

Celkem se nám podařilo zaregistrovat úctyhodných 98 ptačích druhů a provést 13 hodinovek ve třech mapovacích čtvercích. Krajina s říčkami Třebůvkou, Nectavou a Jevíčkou, lesnaté stráně a vrchy s bukovými porosty, ale jistě i další partie zdejšího kraje překvapily i zapůsobily na řadu z nás. Doufáme, že podařená byla i společenská stránka letošního VVT.

Jiří Mach

Malá Haná. Foto J. Mach

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation