Faunistický deník Jaroslava Vaňka z přehrady Rozkoš

Přehrada Rozkoš je patrně nejvýznamnější ornitologickou lokalitou ve východních Čechách,  s nadsázkou též přezdívaná Východočeské moře, vodní dílo na potoku Rozkoši v Úpsko-metujské tabuli. Podle rozlohy je osmou největší přehradou v České republice. Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace, vodní sporty a chov ryb pro sportovní i komerční využití. Ochrannou funkci plní ve vztahu k řece Úpě, která se vlévá do Labe. Maximální plocha vodní plochy je 1001,3 hektarů. Celkový objem nádrže je 76,154 mil. m³. Hlavní výtoková hráz je v koruně 412,5 metrů dlouhá a vede po ní 6 metrů široká asfaltová silnice, samotná koruna je 8,5 metrů široká a její výška nad základem je 26,4 metrů. Zajímavé je, že přehrada nemá bezpečnostní přeliv, jeho funkci plní vzdouvací objekt ve Zlíči. Samotná nádrž je rozdělena tzv. Rovenskou hrází do dvou částí, hráz je 1,7 kilometrů dlouhá a na západní straně u Spyty je opatřena 200metrovýmbetonovým přelivem. Nádrž je napájena Rozkoší, Rovenským potokem a přivaděčem z Úpy. Přivaděč z Úpy je dlouhý 2,34 kilometru. Stavba přehrady byla započata v roce 1951, ale následující rok byla stavební činnost přerušena. Od roku 1964 pokračovaly započaté práce a přehrada byla dostavěna roku 1969. Přivaděč z Úpy byl dobudován v roce 1972. Od roku 2002 byla jihovýchodní část přehrady (tzv. Domkovská zátoka) vyhlášena přechodně chráněnou plochou, v roce 2012 byla zajištěna územní ochrana formou registrovaného Významného krajinného prvku (více ZDE).

Níže v odkazech naleznete ornitologické příspěvky Jaroslava Vaňka právě z této lokality:

První pololetí roku 2014 na přehradě Rozkoš

Druhé pololetí roku 2013 na přehradě Rozkoš

Podzim 2013 na přehradě Rozkoš – část I. (bahňáci)

Výskyt jespáka skvrnitého na přehradě Rozkoš

Jaro 2013 na přehradě Rozkoš

Začátek roku 2013 na přehradě Rozkoš

Druhé pololetí 2012 na přehradě Rozkoš

Tah jespáka malého na přehradě Rozkoš

Průtah kulíka zlatého na přehradě Rozkoš

Průtah jespáka křivozobého na přehradě Rozkoš

Jarní průtah jespáka obecného na přehradě Rozkoš

Podzimní tah jespáka obecného na Rozkoši

Druhý výskyt jespáka plavého v ČR – opět na přehradě Rozkoš

Průtah jespáka rezavého na přehradě Rozkoš

Výskyt jespáka skvrnitého na přehradě Rozkoš

Jespák obecný s ukrajinským kroužkem na přehradě Rozkoš

Podzimní výskyt kameňáčka pestrého na přehradě Rozkoš

Konopka žlutozobá – další zimní host u přehrady Rozkoš

Pozorování křížence poláka velkého a poláka chocholačky

Výskyt kulíka mořského na přehradě Rozkoš

Průtah kulíka písečného na přehradě Rozkoš

Souhrn údajů o výskytu lyskonoha úzkozobého na přehradě Rozkoš

Hnízdění moudivláčka lužního u přehrady Rozkoš – historie a současnost

Průtah pisíka obecného na přehradě Rozkoš

Podivný strakapoud

Ohlédnutí za podzimem 2011 na přehradě Rozkoš

Zimní výskyty poláka kaholky na přehradě Rozkoš

Přiletí letos brkoslavi?

Hnízdění racka černohlavého na VN Rozkoš

Průtah racka malého na přehradě Rozkoš

Výskyt racka tříprstého na přehradě Rozkoš

Sněhule severní – zimní host na přehradě Rozkoš

Výskyt vodouše malého na přehradě Rozkoš

Přehrada Rozkoš. Foto J. Vaněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *