Ohlédnutí za VVT 2018

. Západ slunce u Ostruženského rybníka. Foto J. Vaněk

Tradiční akce Východočeské pobočky ČSO – Výzkumný víkendový tábor letos oslavil malé jubileum, neboť se jednalo již o dvacátý pátý ročník. Po diskuzi v pobočkovém výboru byla pro konání tábora nakonec zvolena oblast Kopidlnska a Rožďalovicka, do které jsme zahrnuli území nedaleko Jičína, konkrétně Ostruženské rybníky a přilehlé okolí. Na tomto  místě je třeba poznamenat, že v této oblasti se již konal druhý ročník VVT, takže poprvé v historii této akce jsme se vrátili do stejných míst, byť v naprosto jiném personálním obsazení.

Letošní ročník se vyznačoval i tím, že z iniciativy člena výboru Jakuba Vrány jsme na naše aktivity získali grant ve výši 12 000,- Kč. Za to se od nás očekávalo, že z navštívené oblasti shromáždíme maximum údajů, zejména o ptačích druzích, které jsou vedeny s některým stupněm ohrožení a tyto údaje řádně zadáme do příslušných databází k jejich dalšímu využití  pro potřebu ochrany přírody.

Jirka Rohlena, Láďa Jasso a Michal Staněk. Foto J. Vaněk

Pro konání VVT byl zvolen termín od 25.5. do 27.5.2018, ubytování  bylo zajištěno v kempu Sklář nedaleko obce Ostružno.  Vlastní kemp je situován na okraji lesa a v jeho těsné blízkosti se nachází Přírodní památka s rybníkem Jíkavec.  Část přihlášených účastníků asi týden před konáním akce vyděsila zpráva, že v době našeho pobytu bude v kempu uzavřena restaurace a tudíž nebude k dispozici točené pivo. Tento katastrofický scénář naštěstí zažehnal jeden z účastníků – Michal Staněk, který zajistil padesátilitrový sud piva, včetně výčepního zařízení, takže o večerní doplnění tekutin bylo postaráno.

Na místo srazu v pátek podvečer nakonec dorazili tito účastníci (dle abecedy) : Cihlář Martin, Čížek Vladimír, Jasso Ladislav, Kadava Lukáš, Králová Nikol, Macháň Jakub, Málek Karel, Regner Aleš, Rohlena Jiří, Staněk Michal, Tomeš Karel, Trachtulcová Hana, Vaněk Jaroslav, Vodnárek Dušan, Zvědělík Tomáš. Těchto patnáct účastníků bylo rozděleno do čtyř skupin a každé z těchto skupin byly přiděleny oblasti s konkrétními lokalitami, které měly být v průběhu soboty navštíveny a kde měl být proveden kompletní soupis zaznamenaných ptačích druhů. Nutno poznamenat, že někteří účastníci prováděli terénní práci již během pátečního dopoledne, ještě před příjezdem na místo srazu. Také v neděli jsme pokračovali v aktivní terénní práci, přičemž některé zajímavější lokality byly navštíveny opakovaně. Pro neděli se již složení jednotlivých skupin změnilo podle toho, kdo s kým odjížděl domů a také navštívená místa byla ponechána na úvaze jednotlivých účastníků. V pátek i v sobotu byly vybrané lokality navštíveny i ve večerních až nočních hodinách.

Mezi nejzajímavější objevy patřila samice chřástala malého. Foto J. Rohlena

Luňák červený nedaleko Ostruženského rybníka. Foto J. Vaněk

Od pátku až do neděle nás provázelo velmi teplé počasí, přičemž teploty se blížily třicítce. Tato okolnost měla bezpochyby vliv na práci v terénu, neboť v pozdějších dopoledních a odpoledních hodinách klesala aktivita ptactva na minimum a tato okolnost ztěžovala terénní práci. I přes tuto okolnost jsme v průběhu VVT zaznamenali 125 ptačích druhů, což je pravděpodobně nejvíce v historii všech ročníků VVT. Mezi zjištěnými druhy nechyběli jeřábi popelaví (Grus grus) , luňák červený (Milvus milvus), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták lužní (Circus pygargus), ostříž lesní (Falco subbuteo), hnízdo čápů černých (Ciconia nigra) s mláďaty, strakapoud prostřední (Dendropicos medius), žluna šedá (Picus canus), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina), chřástal malý (Zapornia parva), konipasi luční (Motacilla flava) , pěnice vlašská (Sylvia nisoria), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a řada dalších zajímavých ptačích druhů.  Do faunistické databáze ČSO – Birds/Avif bylo zadáno celkem 1 194 záznamů. Jak tomu již bývá, ne všechny očekávané ptačí druhy se nám podařilo nalézt. Nezaznamenali jsme například moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), sýkořici vousatou (Panurus biarmicus), chřástala kropenatého (Porzana porzana), chřástala polního (Crex crex) bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ale i některé další, relativně běžné ptačí druhy.

Všechny záznamy o pozorování je možné snadno  dohledat v databázi Birds/Avif, pokud při vyhledávání zadáte do kolonky Pozorovatel heslo  – VVT 2018. Samozřejmě byla pořizována fotodokumentace, filmové a hlasové záznamy. Filmové záznamy Jakuba Macháně najdete na těchto odkazech :

 

Přestože jsme se věnovali především mokřadním lokalitám, bez povšimnutí nezůstaly ani lokality lesní – důkazem je třeba tento ořešník kropenatý. Foto J. Rohlena

Pokud se týká celkového hodnocení odborné stránky VVT, tak se domnívám, že můžeme být naprosto spokojeni, neboť aktivita všech účastníků v terénu byla příkladná a 125 zaznamenaných ptačích druhů hovoří samo za sebe. Také večerní posezení se velice vydařilo, jednotliví účastníci se navzájem podělili o zážitky a zajímavosti z uplynulého dne i o své zkušenosti z terénní práce a padly i návrhy na místo konání příštího VVT. Zde bude mít samozřejmě konečné slovo výbor pobočky, ale k návrhům bude určitě přihlédnuto. Ať se bude příští ročník VVT konat kdekoliv, bude mít určitě na co navazovat a výsledky toho letošního pro něj mohou být inspirací a zároveň výzvou.

Jaroslav Vaněk

Fotografie z VVT od Jaroslava Vaňka ZDE / fotografie z VVT od Lukáš Kadavy ZDE

Projekt by podpořen Českým  svazem  ochránců  přírody  v rámci  programu  „Ochrana  biodiverzity“.

Skupinové foto účastníků na kterém chybějí dva Karlové – Tomeš a Málek . Foto J. Rohlena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation