Ornitologické novinky na Chlumecku a Novobydžovsku 2014

Chřástal kropenatý (Porzana porzana) byl na Třesickém rybníku zjištěn již vícekrát. Hnízdění však doposud prokázáno nebylo. Foto L. Kadava

Vítr se již prohání nad strništi a rychle letící oblaka v sobě nesou příslib nadcházejících změn v přírodě. Krajina ožívá prvními migranty a hnízdní sezóna se pomalu chýlí ke svému konci. Je tak nasnadě alepoň malé zhodnocení toho, co nejzajímavějšího letošní rok přinesl v povodí řeky Cidliny v okolí Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou. A sezóna to byla nadmíru vydařená, plná zajímavých ptačích setkání!

Zemědělská krajina Novobydžovska s vtroušenými plochami zejména listnatých lesů se v posledních letech stává atraktivní pro dravce. Nejinak tomu bylo i letos. Dosavadní pozorování svědčí o hnízdění 1 páru luňáka červeného (Milvus milvus), který vyvedl nejméně 2 mláďata. Po celou hnízdní dobu byl pravidelně pozorován i luňák hnědý (Milvus migrans), bohužel nebyl pozorován ani pár, ani jiné okolnosti, které by hnízdění blíže naznačily. Totéž se týká motáka pilicha (Circus cyaneus), který byl celkem čtyřikrát pozorován v období od 3.5. do 27.6. – vždy se jednalo o dospělého samce v oblasti západně až severně od Nového Bydžova. Bohužel stále nejsou k dispozici zejm. lidské  časové kapacity, které by na relativně velké ploše hnízdění těchto vzácných dravců dohledaly. O poznání lepší byla letošní situace u motáků lužních (Circus pygargus), u nichž bylo hnízdění v oblasti prokázáno po pěti letech. V okolí Nového Bydžova byla nalezena hnízda dvou párů, přičemž jedno hnízdění bylo neúspěšné a druhé hnízdo bylo opatřeno ochrannou ohrádkou. Další hnízdící pár byl nalezen západně od Chlumce nad Cidlinou a vyvedeno bylo min. 1 mládě. Novobydžovsko je již min. druhým rokem hnízdištěm orla mořského (Halliaeetus albicilla). Jediná dubnová kontrola přinesla potvrzení obsazeného hnízda (pozorována byla inkubující samice, samec byl krátce pozorován na hnízdě a poté v okolí). Z důvodu nedostatku času však nebyla zjišťována hnízdní úspěšnost. Ze sov je jistě zdaleka nejhodnotnější zjištění 2 hnízdících párů sýčka obecného (Athene noctua) na Chlumecku a zvláště fakt, že obě hnízdění byla úspěšná. Vyvedeno bylo 1 mládě a v druhém případě 3 mláďata.

Pozornost byla věnována i mokřadním lokalitám. Mezi zajímavá zjištění jistě patří prokázané hnízdění husy velké (Anser anser) na Třesickém rybníku. Jedná se o první hnízdění na lokalitě. Jeden pár se 4 housaty byl pozorován 23. června. Hnízdění druhého páru je pravděpodobné. Z vrubozobých je pak nejzajímavějším hnízdění 1 páru lžičáka pestrého (Anas clypeata), přičemž poslední hnízdění bylo na této lokalitě zjištěno v roce 1998 a prokázaná hnízdění ve východních Čechách po roce 2000 lze spočítat na prstech jedné ruky… Ve zdejších rozsáhlých litorálních porostech byl taktéž letos poprvé zjištěn v hnízdní době volající chřástal kropenatý (Porzana porzana). Celkem 4 volající samci byli zjištěni 19. dubna a poté 1 samec dne 10. května. Hnízdění  se podařilo prokázat u 1 páru bukáčka malého (Ixobrychus minutus), pozorován byl celý pár s 1 mládětem. Hnízdění druhého páru (dle opakovaných hlasových projevů samce od 23.6 do 15.7.) je možné označit za pravděpodobné.

Výše uvedený výčet samozřejmě nemá ambice zaznamenat všechny zajímavé výsledky, zdaleka nepostihuje krásné, vzrušující či naopak poetické chvíle, které člověk v krajině stráví ve společnosti ptáků. Dramatik Carlo Goldoni řekl, že „svět je nádherná kniha, která nemá cenu pro toho, kdo neumí číst“. Zůstaňte náruživými čtenáři a přeji Vám, aby vás „kniha přírody“ stále bavila a uchvacovala!

 

Lukáš Kadava

 

Poděkování patří dalším či místním pozorovatelům, kteří napomohli zkompletovat letošní výsledky:  Jindřich Poříz, Michal Pavelka, Dušan Rak,  Oldřich Forman, Tomáš Zvědělík, Karel Poprach

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation