Pozvánka na VVT 2018 – Kopidlnsko

V roce 1995 a Východočeská pobočka pořádala třetí VVT – v krajině kolem Kopidlna. Současný výbor se dohodl, že v letošním roce se VVT vrátí do míst, kde již proběhl. Volba padla na krásnou krajinu polí, listnatých lesů a rybníků na Kopidlnsku. VVT doznalo od těch dob řadu změn, proměnili se účastníci, změnami prošel účel, pojetí, a nakonec i publikace výsledků. V posledních letech, v průběhu atlasového mapování ptáků se pobočka snažila pomoci národním koordinátorům dodat data z těch oblastí, která byla jen nedostatečně zkoumána. Také bílé plochy východních Čech, kde doposud VVT neproběhlo, se tenčí. Uzrál čas pro návrat.

Krajina okolo Kopidlna. Foto V. Šoltys

Návrat do kraje, kde se již VVT konal, skýtá řadu možných otázek. Tedy v oblasti, v níž se od dob konání VVT mnohé po ornitologické stránce změnilo. Především důkladný výzkum přivedl oblast v roce 2004 až k zařazení do soustavy Natura 2000 jako Ptačí oblast (PO) Rožďalovické rybníky. Také pravidelné odchytové akce na rybníku Zrcadlo či akce zaměřené na veřejnost, jsou dostatečně známé. Přesto však, pohříchu, ornitologických publikací z oblasti je doposud velmi málo. Plánovaný VVT si neklade za cíl oblast detailně prozkoumat, spíše přidat další dílek do mozaiky našich znalostí z těchto míst.

Ve stávajících hranicích má PO celkovou rozlohu 6115 ha a nachází na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kraje. Vymezená oblast zahrnuje soustavu více jak dvaceti rybníků obklopených celistvým pásem lesních, především dubohabrových a smrkových porostů táhnoucích se od Dětenic na severozápadě až po Městec Králové na jihovýchodě. Mírně zvlněná krajina s průměrnou nadmořskou výškou 220 m tvoří přechod mezi Jičínskou pahorkatinou a poděbradským Polabím. Oblast působnosti VVT nebude striktně zaměřena pouze na území PO, plocha bude zhruba ohraničena Jičínem na severu, Češovem a Kněžicemi na východě, Městcem Králové a Dymokury na jihu a Rožďalovicemi na západě. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy uvedené v příloze I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Stavy a početnost populací obou uvedených druhů se staly důvodem pro legislativní ochranu ptačího území. Kromě obou sledovaných druhů v regionu pravidelně hnízdí některé kriticky ohrožené druhy ptáků, jako jsou bukáček malý, orel mořský, luňák červený, luňák hnědý a strnad luční. Ze silně ohrožených druhů jsou to např. chřástal kropenatý, čáp černý, včelojed lesní, konipas luční, rákosník velký, slavík modráček středoevropský a sýkořice vousatá. Nalézá se zde také hnízdní kolonie volavek popelavých. Výčet zajímavých druhů není zdaleka konečný.

Slavík modráček středoevropský v oblasti pravidelně hnízdí. Foto http://www.geo-icon.cz/index.php. Šoltys

VVT Kopidlnsko 2018 se uskuteční od 25. do 27. května. ubytování je zamluvené v kempu Ostružno u Jičína. Chatky jsou dvoulůžkové s lůžkovinami, včetně povlečení. Cena za osobu/den je 200,-Kč. K tomu poplatek pro obec 10,- Kč na osobu/den, který se platí na místě. V kempu je možno stravování ve formě rychlého občerstvení. Uzávěrka přihlášek k účasti na VVT je 30.4. 2018.

VČP ČSO částečně uhradí pobočkovým členům náklady na ubytování. Kontaktní osobou je Jaroslav Vaněk (jaroslavvanek@centrum.cz, tel. 777 120 756), kterému nejpozději do konce dubna nahlaste svůj zájem o účast a počet noclehů. Setkání v místě ubytování proběhne v pátek 25. 5. v 16 hodin podle pokynů, které každý účastník obdrží. Těšíme se na terénní setkání v krajině kolem Kopidlna.

Za pobočku Jaroslav Vaněk a Lukáš Kadava

Titulní foto: Vladimír Šoltys / http://www.geo-icon.cz

Hrubé vymezení oblasti působnosti VVT 2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation