Úklid na Rozkoši v roce 2018

Někteří z účastníků úklidu na dělící hrázi. Foto Jiří Rohlena

Rok se s rokem sešel a opět nadešel čas poklidit břehy přehrady Rozkoš od odpadků, které zde  zanechali  nepořádní návštěvníci . Tuto akci každoročně organizuje s.p. Povodí Labe a je do ní zapojena většina organizací, jejichž činnost je nějakým způsobem spojena s přehradou.  Ornitologové jsou do úklidu zapojováni prostřednictvím Východočeské pobočky ČSO, která převzala záštitu nad úklidem převážně v prostoru Významného krajinného prvku Východní zátoky, ale i nemalé části pobřeží, které již do tohoto území nespadá.

Již v počátcích jsme tuto akci pojali nejen pracovně, ale i společensky a samozřejmě i ornitologicky. To znamená, že po práci je uspořádáno pro účastníky společné občerstvení a poté jsou navštívena ornitologicky nejvýznamnější místa přehrady a je pořízen kompletní soupis pozorovaných ptačích druhů.

Součástí akce je i pohoštění v přírodě. Foto Jiří Rohlena

Ne jinak tomu bylo i letos.  Na sraz do tzv. Domkovské zátoky dorazilo v sobotu 7.4.2018 rekordních 33 účastníků z řad členů, ale i nečlenů pobočky.  Dokonce dorazila i pětičlenná výprava z Prahy. Díky vysokému počtu brigádníků a samozřejmě i vysokému pracovnímu nasazení byla  okolo jedenácté hodiny první, ta pracovní část dne splněna a naplněno 21 igelitových pytlů odpadem. Tím pádem bylo možné přistoupit ke společenské části dne, která se odehrála v družné zábavě při opékání  a konzumaci vuřtů a samozřejmě nemohla chybět ani sladká odměna. Je pochopitelné, že i během práce byla shromažďována terénní data, jejichž evidenci a následné zanesení do databáze Birds/Avif si vzal tentokrát na starost Jakub Macháň.

Úklid Rozkoše je vysloveně rodinná záležitost. Tomáš Zvědělík (na snímku) by mohl vyprávět. Foto Jiří Rohlena

Poté již bylo možné přistoupit k závěrečné části dne a navštívili jsme některá ornitologicky zajímavá místa přehrady.  Proti předchozím rokům nám tentokrát štěstí příliš nepřálo na vyloženě atraktivní druhy, ale i tak bylo pozorováno velmi slušných 82 ptačích druhů.  Kromě toho byly nalezeni dva čerstvě uhynulí  racci bělohlaví, přičemž adultní pták byl označen odečítacím kroužkem a zároveň německým hliníkovým kroužkem. Oba nalezení racci byli sebráni k preparaci a údaje o kroužcích byly odeslány kroužkovací stanici.

Co říci závěrem  ?  Vydařilo se počasí, v průběhu celého dne panovala výborná nálada, s počtem pozorovaných ptačích druhů můžeme být také spokojeni a byl odveden kus poctivé práce. Nezbývá si jen přát, aby se i příští rok  tato akce vydařila nejméně tak, jako ta letošní.

Jaroslav Vaněk

Pozorovaný a fotografovaný ťuhýk šedý. Foto Jiří Rohlena

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation