Vyšel nový Panurus

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích vydali s podporou Pardubického kraje 29. číslo ornitologického časopisu Panurus. Nové číslo má rozsah 136 stran textu formátu A5. Obsahuje 12 odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Konkrétně zde jsou mimo jiné představeny změny ve druhovém zastoupení a početnosti vybraných ptačích skupin v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník v období 2010–2020, výsledky Výzkumného víkendového tábora Vodní nádrž Rozkoš 2019 nebo informace o prvním prokázaném hnízdění jeřába popelavého a luňáka červeného v okrese Svitavy. Velmi zajímavý je i příspěvek shrnující historii hnízdění bukače velkého na Mladoboleslavsku v letech 1984–2004. Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné dokumentární avifaunistické fotografie z regionu východních Čech.

Panurus dlouhodobě plní obecně prospěšnou roli recenzovaných přírodovědných periodik, a to i v době rychlejších a atraktivnějších (ale ne vždy dostatečně důvěryhodných) způsobů prezentace jako jsou internetové stránky. Čtenářská obec časopisu Panurus přesahuje hranice regionu. Vydávání časopisu Panurus je jedním z hlavních bodů činnosti Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která mj. také pořádá víkendové výzkumné tábory, ornitologické konference, ornitologické exkurze pro veřejnost a účastní se správních řízení.

Nový Panurus je možno elektronicky objednat na mailové adrese pobočky za 100,-. V tomto případě připočtěte poštovní paušál 30,- Kč a částku uhraďte na účet u Fio Banky, 2501022899/2010 a na e-mail vcpcso@centrum.cz nám sdělte, co jste si objednali, celkovou cenu objednávky a datum provedení platby. Po připsání platby na náš účet Vám časopis Panurus zašleme. Druhou možností je zakoupit si Panurus na pokladně Východočeského muzea v Pardubicích, Zámek č. 2 (platí pouze v době, kdy jsou vnitřní prostory muzea otevřeny pro veřejnost – závisí na aktuální epidemiologické situaci Covid-19 – nutno ověřit).

Libor Praus, šéfredaktor

 

Obsah:

Růžička M.: Změny v druhovém zastoupení a početnosti vybraných ptačích skupin v letech 2010–2020 v NPR Bohdanečský rybník. 1–16.

Šifta J.: Hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) na Mladoboleslavsku v letech 1984–2004. 17–35.

Krejčík J. & Bergmann P.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních a východních Čechách v sezonách 2017/18, 2018/19 a 2019/20. 37–62.

Vaněk J.: Výsledky výzkumného víkendového tábora „Vodní nádrž Rozkoš 2019“. 63–81.

Jasso L.: Nocoviště špačka obecného (Sturnus vulgaris) na rybníku Zrcadlo v letech 2000–2009 a 2015–2020 . 83–87.

Mach J.: První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v okrese Svitavy. 89–93.

Mach J.: Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Moravskotřebovsku v roce 2020. 95–98.

Hellinger R.: První historicky doložené hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser)

na Chrudimsku. 99–102.

Kavka M.: Hnízdění husy velké (Anser anser) na Kutnohorsku. 103–105.

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 107–108.

Kadava L.: Recenze knih: Diviš T. 2017: Ptáci Náchodska I. – dravci a Diviš T. 2019: Ptáci

Náchodska II. – hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci. 109–111.

Kadava L.: Ornitologická pozorování 2019. 113–136.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation