Za dávnými ptáky Svitav do Přerova

kajka mořská    Přerov – Přestože má ornitologie, ať už jako věda nebo jako koníček, poměrně dlouhou historii, je na mnohých místech naší republiky opravdovým problémem objevit hodnověrné údaje starší třeba jen 30 let. Tak například ve Svitavách – městě se sice bohatou, ale povětšinou německou historií, jsou všechny údaje starší roku 1945 už asi nenávratně ztraceny. Pravda, existuje několik vycpanin, roztroušených většinou po místních základních školách, datovaných třeba i do 19. století. U většiny z nich však není udávána žádná lokalita.

První jisté záznamy tak máme až z konce 40. a počátku 50.let od Vojtěcha Sajdla. Tento entomolog, ornitolog a myslivce se opeřencům žijícím na hranici Čech a Moravy věnoval až do půlky 60. let. A vedle slušných zápisků nám po sobě zanechal i velkou sbírku ptačích preparátů. Je pravda, že tuto „potřebu“ prehistorické ornitologie dnes řada z nás (včetně mě) nemůže zcela pochopit. Nicméně nesuďme teď Sajdla ani jeho dobu a věnujme se spíš osudům samotné sbírky, která v 60. letech následovala svého majitele do Ostravy, aby se odtud dostala do Ornitologického muzea v Přerově, kam ji prodal jeho syn. Dnes tvoří Sajdlovy preparáty velkou část přerovské sbírky (podle mého odhadu minimálně jednu čtvrtinu) a můžeme je najít jak v depozitáři, tak i v stálé expozici. Zajímavými druhy jeho kolekce (ať už z hlediska Svitavska, nebo celé republiky) jsou například orlík krátkoprstý, skřivan ouškatý, vlha pestrá a sněhule severní, která se u Svitav dříve sice objevovala pravidelně, ale v posledních minimálně 20 letech ji zatím ještě nikdo nepozoroval.

Při důkladném prohledávání celých sbírek se mi dokonce podařilo najít i dva, pro Svitavsko do té chvíle neznámé druhy, o kterých Sajdl, bůh ví z jakého důvodu, ve svých zápiscích nic nepíše. Jde o ve Svitavách střelenou kajku mořskou a opatovskou chaluhu pomořanskou.

dřemlík tundrovýPreparáty sněhule severní - foto Jakub Vrána

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation