Zimní sčítání vodních ptáků ve středních a východních Čechách hledá nové spolupracovníky

Foto Jiří Bartoš

O Zimním sčítání vodních ptáků ve středních a východních Čechách jste se mohli letos dočíst na stránkách druhého čísla Ptačího světa. Jedná se o monitorovací program, který od devadesátých let 20. století v pravidelných měsíčních kontrolách mezi říjnem a dubnem sleduje dlouhodobé změny v početnosti zimujících vodních ptáků ve Středočeském a částečně též Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Pro sčítání stále sháníme nové spolupracovníky na neobsazené úseky.

Ve východních Čechách aktuálně sháníme především nového spolupracovníka, který by byl schopen sčítat pískovny Oplatil a Malá Čeperka. S ohledem na dosavadní ostrůvkovité pokrytí regionu východních Čech bychom rádi rozšířili sčítání i na další významnější úseky tekoucích a stojatých vod. Z tekoucích vod by byly vhodné především úseky Labe od Týnce n/L výše, u stojatých vod se jedná především o lokality na Chlumecku a Bohdanečsku. Volné úseky jsou i v přilehlých oblastech Středočeského kraje (např. Rožďalovicko). Aktuální přehled volných středočeských úseků lze nalézt na https://scitanistc.webnode.cz/scitane-useky/.

Bližší informace o sčítání, metodiku a výsledky lze nalézt na webové stránce https://scitanistc.webnode.cz/ . Pro předávání výsledků je primárně využívána databáze birds.cz, možné je ale využít i excelové formuláře. Pokud byste chtěli pomoci s monitoringem a máte zájem o zapojení do sčítání, kontaktujte prosím mailem koordinátory sčítání na adrese scitani.stc@email.cz.

Za koordinátory sčítání Pavel Bergmann, Jan Krejčík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation