Zapojte se do evidence a ochrany „bytového fondu“ doupných druhů ptáků.

Strakaopoud velkýNa členské schůzi naší pobočky v sobotu dne 8.11.2008 byla jejím výborem představena nově připravovaná iniciativa, jejímž cílem jsou konkrétní kroky v ochraně hnízdních příležitostí doupných druhů ptáků na lesních majetcích státu spravovaných Lesy České republiky, s.p. (LČR) v zájmovém území pobočky. Náš záměr není originální. Už v srpnu 2007 podepsala Česká společnost ornitologická (ČSO) a LČR deklaraci o vzájemné spolupráci a v témže roce zahájila Pobočka ČSO na Vysočině vyhledávání a registraci doupných stromů a v rostoucím rozsahu v něm pokračuje i nadále. Někteří členové naší pobočky už s LČR spolupracují na základě individuálních smluv nebo v rámci dohod mezi LČR a organizacemi Českého svazu ochránců přírody.

Jedná se většinou o hnízdní podporu metodou rozvěšování a kontrol budek pro ptáky, ale v menším rozsahu i o registraci doupných stromů. Na základě našeho podnětu jsme byli Krajskými ředitelstvími LČR v Chocni a v Hradci Králové vyzváni k užší spolupráci a k ústnímu jednání, na kterém bude na základě našich konkrétních návrhů uzavřena po vzájemné dohodě smlouva o spolupráci. Výběr oblastí nebo lokalit, kde bude v první vlně registrace doupných stromů probíhat, chceme ponechat na členech naší pobočky, protože nikdo z „centra“ nemůže vybrat vhodné oblasti a seřadit je podle stupně naléhavosti lépe a účelněji, než právě místně znalí terénní ornitologové. Navrhujeme vybírat lokality nebo oblasti mimo velkoplošná chráněná území (NP, CHKO), protože předpokládáme, že v nich je (nebo by měla být) ochrana doupných stromů alespoň zčásti zajištěna. Nebráníme se však individuální iniciativě našich členů v koordinaci tohoto programu se správami „velkoplošek“, nebudeme však zatím Správy NP a CHKO jako pobočka v této věci kontaktovat.

Sýc rousný    Vyzýváme tedy členy naší pobočky, kteří mají zájem o spolupráci na projektu konkrétních a účinných opatření v ochraně dutinových druhů ptáků, aby v době co možná nejkratší přihlásili na kontaktní adresy pobočky nebo na adresu koordinátora své návrhy na lokality nebo oblasti, kde jsou schopni a ochotni provést nebo zajistit registraci doupných stromů na pozemcích LČR. Lokality nebo oblasti vybírejte prosím tak, abyste byli schopni v nich registraci v průběhu 2- 3 let realizovat a ověřte si také, zda jsou vámi vybraná území nebo jejich významná část v majetku státu.

Doupné, odumírající nebo se už rozpadající staré stromy hrají v diverzitě prostředí lesa významnou roli. Poskytují hnízdiště a úkryt nejen řadě druhů ptáků, ale také savcům a hmyzu. Odumírající a rozpadající se stromy hostí řadu druhů parazitických i saprofytických hub a lignivorních saprofytů z říše bezobratlých živočichů. Na zem padlé stromy postupně tlejí a produkty svého rozkladu obohacují půdu a vytvářejí živný substrát pro přirozenou obnovu lesa. My se při vyhledávání stromů však zaměříme na stojící stromy s dutinami po datlovitých ptácích nebo na staré stromy napadené hnilobou s trhlinami, prasklinami nebo otevřenými jizvami po odlomených větvích. Budeme také vyhledávat silné stojící pahýly v různých stadiích rozpadu (nikoliv čerstvé pahýly způsobené větrem nebo sněhem) a stromy s vytrvalými hnízdy některých druhů ptáků (čáp černý, dravci). Cílové stromy budeme vyhledávat a registrovat v dospívajících a starších porostech v počtu 3 – 5 jedinců na 1 ha plochy lesa. V mladších porostech se náš zájem může týkat spíše jen ponechaných starých výstavků. Vybrané stromy se označují modrými rovnostrannými trojúhelníky o straně 12 cm postavenými na základnu. Barvou ve spreji nebo štětcem se pomocí šablony malují 2 až 3 trojúhelníky po obvodu kmene ve výčetní výšce 1,3 m. Vyznačené Kulíšek nejmenšístromy se zakreslují do porostních map. Vyhledáním s registrací zájmových stromů však jejich ochrana nekončí. Ve státních lesích se dnes hospodaří přinejmenším dvoj, ale často i vícestupňově. LČR provádějí veškeré práce v těžbě, obnově a ochraně lesa prostřednictvím smluvních partnerů, kteří ovšem velmi často zadávají dílčí činnosti dalším dodavatelům a ti případně ještě dalším. To v praxi znamená, že je třeba zajistit tok informace o chráněných stromech a o jejich způsobu vyznačení v lese až ke konkrétnímu pracovníkovi, který drží v ruce motorovou pilu nebo sedí na místě operátora těžebního stroje. Nedoporučuji spoléhat se na to, že příslušný revírník už vše zařídí. Kontrola a osvěta je tedy nezbytnou součástí projektu, má-li být účinný. Náklady spojené s vyhledávání, značením a registrací doupných stromů hradí LČR a naše pobočka tedy bude mít prostředky přinejmenším na uhrazení nákladů účastníkům projektu. Práce spojené s vyhledáváním a registrací doupných stromů nejsou odborně náročné, lze je provádět kdykoliv v průběhu roku a poskytují jejich vykonavatelům nezanedbatelně silný pocit smysluplné a konkrétně účinné ochrany předmětu jejich zájmu. Mimo to nám spolupráce a dobré vztahy s pracovníky LČR a dodavatelských firem umožní dosáhnout cestou dohody ochrany dalších druhů ptáků a také získat nové informace o výskytu vzácnějších druhů ptáků.
Jakousi první vlaštovkou v námi připravovaném projektu je přihláška k registraci doupných stromů ve vybraných lesních celcích revíru Ratibořice Lesní správy Rychnov nad Kněžnou a revírů Červený Kostelec a Království Lesní správy Dvůr Králové nad Labem.

Tomáš Diviš

koordinátor projektu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation