Pokus potáplice severní (Gavia arctica) o zimování

Poldr Žichlínek – Od 2.11.2008 do 1.1.2009 (po dobu 61 dní) bylo možné na suchém poldru u Žichlínku pozorovat potáplici severní (Gavia arctica), v tuto roční dobu v nezvyklém svatebním šatu.

Přibližně 15ha z plochy poldru tvoří 4 uměle vytvořená jezírka se stálou zádrží vody. Jezírka byla v roce 2008 vhodně zarybněna a žije v nich velké množství drobných rybek. Tím jsou atraktivní pro řadu vodních ptáků.

Potáplice severní (Gavia arctica) – foto: L.Novák

Velikost vodních ploch společně s malou plachostí potáplice vytvořily velmi dobré podmínky pro pozorování tohoto charismatického migranta. Detailně jsem pozoroval ptáka při potápění, čištění peří, odpočinku a dalších životních projevech. Za slunečných dnů se potáplice i ozývala. Z počátku pobytu jemným opakovaným: rraaa případně rraao, později i tlumeným kňouravým hlasem vábících potáplic. Od ostatních ptáků, s výjimkou protahujících kormoránů velkých, si většinou udržovala odstup. Nejčastěji byla pozorována na prostředním z jezírek ležícím na levém břehu Moravské Sázavy. To je v otevřené přehledné krajině. Vlastní jezírko je členité s plochým, nízkou vegetací řídce zarostlým ostrůvkem.

S postupující zimou jsem kontroloval lokalitu a očekával, že potáplice odletí. Vůbec se k tomu neměla. V ledu na jezírku si udržovala 5 nezamrzlých pruhů (šířka 3-4m, délka 15-25m). Já jim říkal ranveje. Ty udržovala následovně: rozběhla se po hladině, rozlétla nízkým letem a na konci ranveje "placákem" přistála v tvořící se ledové tříšti. Tuto činnost provozovala naprosto rutinně a suverénně. Musela létat i v noci, jinak by voda v silném mraze a bezvětří zamrzla. V posledních prosincových dnech noční teploty klesaly na -10 stupňů Celsia. Tehdy již udržovala pouze 3 oka a byla pozorována i na ledu. Na Silvestra již na poldru řádily desítky bruslařů. Potáplice si udržovala oko v ledu o průměru asi 2 metry, potápěla se i na 2 minuty pod led a úspěšně lovila rybky. Sledoval jsem jak bravurně vylezla na led.

Potáplice severní (Gavia arctica) – foto: P.Moutelík

V Silvestrovské noci se stala cílem útoku predátora (pravděpodobně lišky či psíka mývalovitého). Na Nový rok ji nalezl vážně poraněnou žichlínský myslivec pan Vomočil. Ptáka mi předal a přes ošetření u veterináře potáplice v nočních hodinách uhynula.

Po řadě pozorování a zážitků stále zbývají některé nezodpovězené otázky: Proč byl pták na podzim ve svatebním šatu? Mimochodem v Polsku u Lublinu byla v listopadu 2008 též potáplice severní ve svatebním. U poblíž Žichlínku pozorovaného jedince vše působilo dojmem, že pták přepeřuje z jednoho svatebního šatu do druhého…Dalším otazníkem je, zda nebyl pokus o zimování způsoben skrytým handicapem tohoto jedince.

Potáplice severní. Foto P. Moutelík

Ptáka pozorovalo nejméně 12 ornitologů a byly pořízeny stovky snímků dokumentujících jeho životní projevy. Potáplice se na poldru stala objektem zájmu občanů z blízkých obcí (většinou se chovali slušně a nazývali ji "kačenou se špičatým zobákem"). Myslím, že s některými zájemci o ptactvo se budu na poldru vídat i v budoucnu. Potáplice severní byla po 2 měsíce ozdobou poldru a probudila i u laické veřejnosti zájem o ptactvo. A to není málo.
Petr Moutelík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation