Překvapení na Temníku

Jeřáb popelavý - foto: Tomáš Bělka

Jeřáb popelavý – foto: Tomáš Bělka

Lískovice – Když jsme v pátek 9.5.08 společně s Petrem Hůlkou a s Dianou a Josém Vazques vyrazili na rybník Temník kroužkovat první letošní mladé volavky, netušili jsme, jaké grandiózní překvapení na nás čeká…

Celý článek →

Radost na Temníku

Mladé volavky, označené odečítacími kroužky - foto: Jan Bartoníček

Mladé volavky, označené odečítacími kroužky – foto: Jan Bartoníček

Lískovice – V pátek 9.5.08 jsme společně s Petrem Hůlkou a s Dianou a Josém Vazques (přátelé z Kolumbie studující v Praze) podnikli letošní první kroužkování volavek popelavých v rákosové kolonii na rybníku Temník u Lískovic. Čekala nás fantastická podívaná a nespočet zajímavých zážitků. Loni jsme přibližně ve stejnou dobu kroužkovali mláďata volavek na 5 hnízdech. Letos se tento počet zčtyřnásobil! Je to vůbec nejvyšší počet za dobu, co se zde volavky podrobně sledují (od r. 2005).

Celý článek →

Slavíci – nový projekt spolupráce VČP ČSO a PwG OTOP

Slavík obecný - foto: Přemysl Vaněk

Slavík obecný – foto: Přemysl Vaněk

Dolní Újezd – Tým vědců z Univerzity Karlovy v Praze, který se zabývá mechanismy speciace u ptáků, navázal v roce 2007 spolupráci s polským ornitologickým sdružením PwG OTOP a s Východočeskou pobočkou ČSO. Jejich projekt studuje genetické pozadí procesu oddělování blízce příbuzných druhů ptáků a zejména se zaměřuje na roli pohlavních chromozomů.

Celý článek →

Vítání ptačího zpěvu 2008 v Poličce

Vítání ptačího zpěvu v Poličce   Polička – Tak jako na řadě dalších míst východních Čech, se i v Poličce sešlo v sobotu 3.května 28 zájemců (z toho 10 dětí) o pozorování ptáků. Na trase od poličského nádraží až k odkalovacím nádržím masokombinátu u obce Sádek, bylo možné sledovat 45 ptačích druhů, včetně například lžičáka pestrého, kopřivky obecné, čejek chocholatých, kulíků říčních, pisíka obecného nebo bramborníčka
hnědého.

Celý článek →

Zajímavé hnízdění čápů bílých v Trutnově

čáp bílý

Komín pivovaru v Trutnově s nenápadným hnízdem čápů bílých (Ciconia ciconia) – foto. J. Vrána


Trutnov
– Čapí hnízda jsou mnohdy mohutné stavby, které jsou zejména na komínech z dáli viditelné. Avšak v případech, kdy čapí páry zakládají nová hnízdiště, mohou být jejich příbytky nízké a nenápadné. Velmi zajímavé hnízdění se v současnosti odehrává přímo v centru podkrkonošského města Trutnov, kde čapí pár zahnízdil uvnitř koruny komínu místního pivovaru. Hlavu dospělého čápa vysedávajícího na snůšce je tak možné pozorovat pouze z přilehlých ulic na kopci nad areálem firmy. Čapí pár hnízdí v rušném centru Trutnova již nejméně druhým rokem.

Nocoviště kavek v Pardubicích

Kavky obecné (Corvus monedula) na nocovišti – foto: Eva Stets

Pardubice – Podobně jako v zimním období, i v průběhu roku se kavky večer slétávají na společná nocoviště. V hnízdním období se na nich shromažďují někteří samci (samice zůstává na hnízdě a samec buď nocuje někde poblíž, nebo na nocovišti) a nehnízdící ptáci (i celé páry). V závislosti na početnosti místní populace pak při příletu na nocoviště lze pozorovat i poměrně velká hejna.

Celý článek →

Rekordní hejno potáplic severních na Svitavsku

potáplice severní

Hejnko potáplic severních (Gavia arctica) na rybníku Hvězda – foto: M.Vavřík


Opatov, rybník Hvězda –
V sobotu 19. 4. 08 pozorovali Martin Vavřík a Mirek Beran na hladině rybníka Hvězda u Opatova na Svitavsku hejno 21 potáplic severních (Gavia arctica). Potáplice (19 ad. a 2 imm.) přiletěly v sobotu v podvečer. Než usedly na hladinu, dlouho kroužily nad rybníkem a předváděly tak působivé divadlo. Poté plavaly přímo u hráze. V neděli 20. 4. 08 dopoledne pak M. Vavřík dokumentoval na Hvězdě ještě dvě potáplice navíc (celkem 23 ex.).
Ačkoliv na rybnících svitavského regionu není o pozorování zajímavých druhů rozhodně nouze a konkrétně na Hvězdě, největším rybníce v této oblasti východních Čech, se v těchto dnech se zdržuje např. orlovec říční, volavka bílá, racek malý, rybák černý, rybák obecný a 22. 4. 08 byl pozorován dokonce kolpík bílý (F. Jetmar, pozorování z pidi konference), je pozorování takového hejna potáplic zcela ojedinělým ornitologickým zážitkem.

Další orel mořský obětí neznámého pytláka


  Králíky u Nového Bydžova
–  Dne 31.3.2008 mi kolega z práce ukázal snímky, které nafotil na svůj mobil během víkendové vycházky v okolí Králík u Nového Bydžova. Byl na nich mrtvý adultní orel mořský. Ihned jsem kontaktoval Tomáše Bělku a vyrazili jsme na místo spolu s pracovníky ČIŽP a Policie ČR. V lesním porostu na severním okraji Králík nedaleko od rybníka Králíček byl nalezen kadaver orla mořského (rozpětí 212 cm). Jednalo se o adultního samce ve výborné kondici. Místo nálezu bylo zdokumentováno, mrtvý orel byl odeslán na pitvu.

Celý článek →

V Pardubicích jsou již oba čápi

Čáp bílý (Ciconia ciconia) na komíně v Pardubicích – foto: R. Hampl

Pardubice – Na pardubickém čapím hnízdě se 26.3.08 prvně objevil čáp. V poletujícím sněhu a fučícím studeném větru si čistil peří a tvářil se, jako by se nechumelilo. Po necelé hodině odletěl na svačinu k  nedalekým sádkám. V letošním roce přiletěl o 19 dní později, než v roce 2007. Během posledního březnového víkendu k němu přiletěl i partner, takže pár je nyní kompletní a nezbývá, než mu popřát mnoho štěstí při výchově letošního potomstva.

Celý článek →

Zimují mladí černí čápi v Izraeli?

čáp černý

Mladý čáp černý (ciconia nigra) – foto: J.Plšek

Bojanov, Teplice nad
Metují
– Tři mladí čápi černí
původem z východních Čech byli v průběhu uplynulé zimy zastiženi ve státě Izrael na Blízkém východě. Dva sourozenci z hnízda od obce Bojanov na Chrudimsku a jeden pták z hnízdiště v Adršpašsko- teplických skalách na Náchodsku se koncem loňského listopadu a začátkem prosince zdržovali severně od města Nábulus. Posledním pozorováním je pak odečet jednoho bojanovského čápa ze začátku letošního března. Ptáci byli identifikováni podle alfaunumerického kódu plastového kroužku bílé barvy, který nesou společně s kroužkem Národního muzea Praha, a odečetl je německý ornitolog Carsten Rohde.

Celý článek →