Labutě v r. 2008

Kroužkování labutí velkých (Cygnus olor) v Hradci Králové a v Pardubicích v lednu 2008 – začátek tříletého společného projektu Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

   Ve dnech 23. – 27. ledna 2008 se účastnila sedmičlenná skupina z Południowowielkopolskiej Grupy OTOP na pozvání Východočeské pobočky ČSO první akce společného projektu „Výzkum labutě velké v Hradci Králové a v Pardubicích”.

Celý článek →

Podepsána smlouva o spolupráci

    Pardubice – V době pobytu polské skupiny z PwG OTOP (Jihovelkopolská pobočka polské společnosti na ochranu ptáků) došlo mezi VČP ČSO a PwG OTOP k podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Za českou stranu smlouvu podepsal předseda VČP ČSO Martin Fejfar, za polskou předseda PwG OTOP Paweł T. Dolata.

   Podpis smlouvy nechceme chápat jakou pouhou formalitu. Byli bychom rádi, aby naše díky labutím navázané přátelství přerostlo v opravdovou spolupráci a hojné vzájemné návštěvy.

 

 

Brzký návrat špačků a čejek

Čejka chocholatá    Východní Čechy – Po posledním oteplení se na několika místech v kraji již objevili první navrátilci z teplých krajin – špačci obecní (Sturnus vulgaris) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Ačkoliv obvyklým termínem jejich návratu je přelom února a března, letos někteří z nich přilétli již nyní o 5 týdnů dříve. Podle databáze na serveru ČSO byly desítky špačků pozorovány u Bohuslavic na Náchodsku a další dokonce u vysoko položené Rokytnice v Orlických horách. Čejky chocholaté byly jako první pozorované na Žehuňském rybníku, dále na Pardubicku na dně vypuštěného rybníka Sopřeč a velké hejno čítající 80 jedinců pozoroval L. Urbánek u Cerekvice nad Loučnou na Pardubicku.

Akce Labutě 2008 skončila

   Vykroužkováním posledního z padesátky přidělených kroužků skončila v neděli 27.1.08 po poledni akce Labutě 2008. Za pět uplynulých dnů se podařilo chytit a okroužkovat rovných 50 labutí. V Pardubicích jsme chytali 2x na Bajkale poprvé jsme okroužkovali 19 labutí, podruhé 4. V Hradci Králové na Smetanově nábřeží jsme chytali 3x – první den jsme okroužkovali 17 labutí, druhý 7, třetí 3. Dohromady to v Hradci bylo 27, v Pardubicích 23 ptáků. Podrobné výsledky (míry a váhy jednotlivých ptáků) umístíme na tuto stránku až je dostaneme od polských kolegů.

   Za VČP ČSO se do chytání a kroužkování alespoň na chvíli aktivně zapojilo 16 lidí, řada dalších se zúčastnila alespoň Večera polské přírody. Chtěla bych všem aktivním účastníkům jménem výboru VČP ČSO poděkovat za pomoc. Věříme, že navázaná spolupráce s Poláky nebyla jednorázovou akcí a že budeme mít příležitost nadále se setkávat a vzájemně se obohacovat o své vědomosti. Krátké reportáže a fotografie z jednotlivých dnů kroužkování naleznete na této stránce pod odkazem AKCE ČLENŮ.
Světlana Vránová

Akce Labutě 2008 začala

   Hradec Králové – Akce Labutě 2008 včera začala prvním odchytovým dnem v Hradci Králové. Polská skupina sedmi ornitologů pod vedením Pawla Dolaty dorazila na místo odchytu úderem 13. hodiny. Polské přátele čekala u řeky Labe početná skupina českých ornitologů, která chvílemi čítala až 12 osob. V tuto dobu plavalo na řece hejno asi 40 labutí, mezi kterými se proháněly kachny a dokonce 2 husy běločelé.

Celý článek →

Zimní kroužkování labutí 2008

První den v Hradci Králové.
Akce Labutě 2008 začala velmi úspěšně. Polská skupina (7 osob pod vedením Pawla Dolaty) přijela přesně ve 13.00. Na Labi nás čekalo asi 40 labutí a mezi kachnami se proháněly také 2 husy běločelé. Česká strana byla zastoupena hojně – celkem nás tam v různých chvílích bylo 12!
Chytání začalo rozhazováním chleba na břeh. Labutě vylézaly docela ochotně.

Celý článek →

Nová kniha Ptáci Pardubic

20091027 Pardubice – Kniha Ptáci Pardubic zpracovává výsledky čtyřletého hnízdního a zimního mapování ptáků na území druhého největšího východočeského města. Do společného projektu pardubického střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Východočeské pobočky ČSO se zapojilo celkem 16 ornitologů. Data získaná náročnou prací v terénu zpracovala do knížní podoby trojice autorů – S. Vránová, V. Lemberk a R. Hampl.

Celý článek →