Články autora: Jaroslav Vaněk

Pozvánka na Víkendový výzkumný tábor 2016

Krajina u Včelákova. Foto V. Kadlec

V letošním roce se uskuteční již 23. ročník Víkendového výzkumného tábora (VVT) – akce, kterou pořádá Východočeská pobočka ČSO již od roku 1994.

Tak jako v loňském roce, i letos bude tradiční Výzkumný víkendový tábor zaměřen na podporu a doplnění  mapovacích dat do Hnízdního mapování ptáků v ČR. VVT 2016 nás zavede na Skutečsko do mapovacího kvadrátu 6161.

Celý článek →

Zpráva z 22. ročníku VVT na Jičínsku

Brávníci sbírali potravu přímo před našimi chatkami. Foto R. Waldhauser

Brávníci sbírali potravu přímo před našimi chatkami. Foto R. Waldhauser

Ve dnech 29.5. – 31.5.2015 se uskutečnil dopředu dlouho avízovaný Výzkumný víkendový tábor Východočeské pobočky ČSO, který proběhl v oblasti Jičínska se základnou v autokempu v Lužanech. Na jarní výborové schůzi byl přijat návrh, aby následující tři VVT byly zaměřeny na podporu právě probíhajícího celostátního mapování hnízdního rozšíření ptáků, tedy do neobsazených a nedostatečně zmapovaných kvadrátů. V tomto konkrétním případě se jednalo o kvadrát 5558, který zahrnuje jednak samotné město Jičín a jeho okolí.

Celý článek →

První pololetí roku 2014 na přehradě Rozkoš

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) – pravidelný zimní host na přehradě. Foto J. Vaněk

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) – pravidelný zimní host na přehradě. Foto J. Vaněk

V tomto ohlédnutí za ornitologickým děním na přehradě Rozkoš se vrátím do první poloviny roku 2014. Vzhledem k velkému množství dat z této lokality se jedná jen o výběr některých pozorováním, jejichž zajímavost je dána buďto atraktivitou samotného ptačího druhu, mimořádným počtem pozorovaných jedinců, nebo neobvyklou dobou  pozorování. Pro lepší přehlednost jsem použil členění podle jednotlivých řádů.

Celý článek →

Druhé pololetí roku 2013 na přehradě Rozkoš – část 2.

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

S určitým zpožděním, způsobeným výpadkem pobočkových webových stránek přináším souhrn nejzajímavějších ornitologických pozorování z přehrady Rozkoš za druhou polovinu roku 2013. V předchozím příspěvku jsem se zaměřil na přehled pozorování nejpečlivěji sledované skupiny ptactva na lokalitě – na bahňáky. Tento příspěvek přináší přehled zajímavých pozorování ostatních skupin ptactva.

Celý článek →

Podzim 2013 na přehradě Rozkoš – část. 1 (bahňáci)

Mladý jespák malý. Foto J. Vaněk

Mladý jespák malý. Foto J. Vaněk

Čas podzimního tahu ptactva patří na Rozkoši k ornitologicky  nejatraktivnějším obdobím roku. Množství ptáků táhnoucích na svá zimoviště nachází v podzimním období na Rozkoši vhodné podmínky pro svoji tahovou zastávku. Kromě řady jiných faktorů přispívá k těmto dobrým podmínkám pravidelné snižování hladiny v podzimních měsících a s tím spojené obnažování bahnitých ploch na kterých ptáci hledají potravu.

(Pozn. red.: Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2013 byly na pobočkovém webu technické problémy, vracíme se k doplnění chybějících faunistických údajů z Rozkoše tak, jak jste byli zvyklí. Další příspěvky nás čekají podle toho, co nabídne nadcházející sezóna. Díky za pochopení!)

Celý článek →

Výzva členům Východočeské pobočky ČSO

Mezi cíle, které si vytyčil nově zvolený výbor Východočeské pobočky ČSO, patří aktualizace členského seznamu (adresáře) naší pobočky. Z tohoto důvodu vyzývá výbor členy pobočky, u kterých proti současnému seznamu došlo k jakýmkoliv změnám, aby tyto změny v pokud možno nejkratší době nahlásili na e-mailovou adresu pobočky vcpcso@centrum.cz. Současně žádáme členy, kteří dosud pro účely zasílání pošty nesdělili svoji e-mailou adresu, aby tak rovněž učinili, neboť zasílání zásilek prostřednictvím České pošty bude v dohledné době z důvodu neustále rostoucích nákladů na tyto služby  redukováno jen na mimořádné případy.

Celý článek →

Výskyt jespáka skvrnitého na přehradě Rozkoš

2014_03_01

Typickým znakem jespáka skvrnitého je ostře ohraničené skvrnění hrudi, které směrem k břichu vybíhá do špičky. Foto: J. Vaněk

Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) je druh s arktickým typem rozšíření.  Hnízdí v Asii a Severní Americe většinou severně od polárního kruhu. Areál zahrnuje pobřežní tundry Sibiře od východního Tajmyru na Čukotský poloostrov. V Severní Americe hnízdí od Aljašky po ostrov Southampton a severozápadní pobřeží Hudsonova zálivu. Přezimuje ve východní Austrálii, na Novém Zélandu a v jižní polovině Jižní Ameriky až po Ohňovou zemi. Na tahu byl zjištěn v Grónsku, na Islandu, porůznu ve Skandinávii, Dánsku a západní Evropě. Každoročně je zjišťován na britských ostrovech, ve Francii, Nizozemí a téměř každoročně i ve Finsku a Polsku. Zastižen byl v celé střední a jižní Evropě a ve středomoří po Izrael a Egypt.

Celý článek →

Jaro 2013 na přehradě Rozkoš

31012014

Racci žlutonozí (Larus fuscus) na ledě přehrady. Foto: J. Vaněk

V tomto příspěvku se zaměřím na vybraná pozorování z přehrady Rozkoš v období od 1.3. do 30.6.2013. Začátku roku 2013, tady měsíci lednu a únoru jsem se věnoval ve svém předchozím příspěvku. Tento příspěvek zahrnuje především data, která jsme nashromáždili společně s Aloisem Holubem, případně společně s dalšími návštěvníky lokality, zejména Alešem Regnerem a Ladislavem Jassem. Pokud jsou v příspěvku uvedena data jiných pozorovatelů, která byla uveřejněna ve faunistické databázi ČSO Birds/Avif, jsou u těchto uvedena v závorce jména jejich autorů.

Celý článek →

Začátek roku 2013 na přehradě Rozkoš

20130821a

Hohol severní patří v zimě na Rozkoši k pravidelným hostům (foto: J. Vaněk)

Konec roku 2012 a počátek roku 2013 se vyznačovaly poměrně mírným počasím s denními teplotami nad bodem mrazu. Tato situace se samozřejmě významně projevila na výskytu ptačích druhů a jejich počtech na lokalitě, neboť hladina bez ledové pokrývky umožňovala pobyt druhům vázaným na vodní hladinu. K zámrzu téměř celé hladiny došlo až na začátku druhé lednové dekády. Ledový příkrov se začal rozplývat až v předjaří v měsíci březnu.

Volnou hladinu využila k přezimování řada druhů vrubozobých. Z nepotápivých kachen byla nejpočetněji  zastoupena kachna divoká (Anas platyrhynchos), jejíž maximální počty se pohybovaly okolo 3000 ex. Dalším zimujícím druhem tohoto rodu kachen byly čírky obecné (Anas crecca) v maximálním počtu okolo 120 ex, dále 3 ex. ostralky štíhlé (Anas acuta).

Celý článek →

Akce „Úklid“ na přehradě Rozkoš v roce 2013

20130514

Dobrovolnici pri praci. Foto: R. Waldhauser

Dne 20. dubna 2013 probehla v okoli prehrady Rozkos akce, zamerena na uklid odpadku, ktere zde dilem zanechali neukazneni navstevnici prehrady, pripadne sem byly naplaveny z reky Upy. Garantem akce bylo Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralove a jejimi ucastniky mesto Ceska Skalice, obce Provodov – Sonov, Nahorany a Velka Jesenice, Autocamping Rozkos s.r.o., Cesky rybarsky svaz a Vychodoceska pobocka CSO.

Celý článek →